niepalny


niepalny
«nie mogący się palić, spalać; nie palący się, ogniotrwały»

Włókno niepalne.

Niepalne materiały budowlane.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niepalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niedający się zapalić; ogniotrwały; niepalący się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Azbest jest niepalnym materiałem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dwutlenek — m III, D. dwutleneknku, N. dwutleneknkiem; lm M. dwutleneknki chem. «związek, w którym jeden atom jakiegoś pierwiastka połączony jest z dwoma atomami tlenu, np. dwutlenek siarki, dwutlenek krzemu, dwutlenek węgla» ∆ Dwutlenek węgla «połączenie… …   Słownik języka polskiego

  • hel — m I, D. u, blm chem. «(He) pierwiastek chemiczny z grupy helowców, liczba atomowa 2, gaz szlachetny, bezbarwny i bezwonny, występujący m.in. w gazie ziemnym, w źródłach mineralnych; stosowany do uzyskiwania najniższych temperatur oraz w… …   Słownik języka polskiego

  • przybitka — ż III, CMs. przybitkatce; lm D. przybitkatek 1. «nakładka z grubego kartonu lub wojłoku, służąca do ustalenia położenia ładunku prochowego w łusce oraz do jej uszczelnienia w chwili strzału» 2. «w licytacji: przez trzykrotne uderzenie w stół… …   Słownik języka polskiego

  • węgiel — m I, D. węgielgla 1. blm «skała osadowa, organiczna, o barwie od brunatnej do czarnej, powstała (głównie w górnym karbonie, permie i trzeciorzędzie) z resztek substancji roślinnych, z domieszek produktów ich rozkładu oraz z substancji… …   Słownik języka polskiego

  • hel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} pierwiastek chemiczny mający postać bezbarwnego gazu lżejszego od powietrza; w przyrodzie występuje w gazie ziemnym, rudach uranowych, w atmosferze; jako niepalny gaz szlachetny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybitka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. przybitkatce; lm D. przybitkatek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w licytacji: trzykrotne uderzenie młoteczkiem w stół oznaczające przyznanie kupna temu, który płaci najwięcej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.