niepełnoletni


niepełnoletni
«będący w wieku (zwykle do 18 lat), w którym nie ma się jeszcze pełnej zdolności prawnej; małoletni, nieletni»

Niepełnoletni następca tronu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niepełnoletni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie osiągnął jeszcze pełnoletności; nieletni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepełnoletni przestępcy. Niepełnoletni pracownik. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieletni — «nie mający wieku uznanego przez prawo za dojrzały; małoletni, niepełnoletni, młodociany» Nieletni przestępca. nieletni, nieletnia w użyciu rzecz. (zwykle w języku prawniczym) «młody, niepełnoletni młodzieniec, mały chłopiec; młoda niepełnoletnia …   Słownik języka polskiego

  • małoletni — przestarz., → niepełnoletni …   Słownik języka polskiego

  • młodociany — młodocianyni 1. «bardzo młody, niedorosły; niepełnoletni, małoletni, nieletni» Młodociana córka. Młodociane towarzystwo. Młodociani czytelnicy. 2. «pochodzący z okresu wczesnej młodości; charakterystyczny dla tego okresu, przypominający go»… …   Słownik języka polskiego

  • nie- — «pierwszy człon wyrazów złożonych pisany łącznie (wyjątkowo z łącznikiem)» a) «będący częścią przymiotnika złożonego oznaczającą zwykłe zaprzeczenie (cechy wyrażanej przez przymiotnik podstawowy), np. nieczytelny, niepełnoletni, nieżonaty, nierad …   Słownik języka polskiego

  • małolat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIa, Mc. małolatacie, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z lekceważeniem o młodym chłopcu; niepełnoletni, nastolatek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grupka małolatów stała przed kinem. To nie jest film dla małolatów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • małoletni — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} będący w wieku, w którym nie ma się pełni praw obywatelskich; nieletni; niepełnoletni; młodociany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Małoletni przestępcy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedorosły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niedorosłyośli {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie osiągnął jeszcze dorosłości, który nie przeszedł jeszcze stadium dojrzewania; niedojrzały, niepełnoletni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedorośli uczniowie. Niedorosłe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedorostek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIb, D. niedorostektka, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} niedorosły, niepełnoletni chłopiec; wyrostek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kilku niedorostków wsiadło do autobusu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.