nihilizm


nihilizm
m IV, D. -u, Ms. \nihilizmzmie, blm
1. filoz. «poglądy i oparte na nich postawy odrzucające przyjęte w danej epoce lub grupie społecznej normy, zasady, wartości natury społecznej, religijnej, estetycznej, etycznej itp., występujące zwłaszcza w 2. połowie XIX w. w filozofii niemieckiej i rosyjskiej; także: całkowita relatywizacja wszelkich wartości»
2. praw. «w prawodawstwie XIX w.: tendencja do pomniejszania lub całkowitego negowania roli norm prawnych w działalności sądów i organów administracyjnych»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nihilizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. nihilizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} negowanie autorytetów, zupełna relatywizacja wszelkich wartości i zasad {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nihilizm — is., fel., Fr. nihilisme 1) Var olan bütün varlıkları, değerleri ve gerçekleri reddeden bir öğreti 2) Her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, hiççilik, yokçuluk 3) Her türlü siyasi düzeni inkâr eden, toplumun birey üzerinde hiçbir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nihilizm — <lat.> 1. XIX əsrin 60 cı illərində Rusiyada: burjua zadəgan ənənə və adətlərinə, təhkimçilik ideologiyasına mənfi münasibət bəsləyən mütərəqqi ictimai cərəyan. 2. Heç bir ənənə, qayda qanun, prinsip qəbul etməmə. <Cəlil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Dagny Juel — Przybyszewska Dagny Juel Przybyszewska (8 June 1867 – 5 June 1901) was a Norwegian writer, famous for her liaisons with various prominent artists, and for the dramatic circumstances of her death. She was the model for some of Edvard Munch s… …   Wikipedia

  • hiççilik — is., ği, fel. Nihilizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nihilist — is., fel., Fr. nihiliste Nihilizm yanlısı kimse, hiççi, yokçu Bu şiddetli yasağa karşı duranlar, iş devresine girmiş anarşistlerin, nihilistlerin yahut eski zamandaki dinsizlerin akıbetine uğrarlar. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yokçuluk — is., ğu, fel. Nihilizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cześć — 1. Ktoś bez czci i wiary; ktoś wyzuty z czci i wiary «ktoś bez honoru, ktoś pozbawiony zasad moralnych»: (...) rewolucje miały takich karierowiczów bez skrupułów, bez czci i wiary (...). PrzWsp 4/1927. 2. Odsądzać kogoś od czci i wiary «oceniać… …   Słownik frazeologiczny

  • pogromowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. pogrom w zn. 2.: Naznaczony świadomością pogromową, odziedziczoną po pokoleniach żyjących w zagrożeniu, nie godzi się przecież na rozpacz ani na nihilizm. (GW) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.