nikczemność


nikczemność
ż V, DCMs. \nikczemnośćści, blm
«bycie nikczemnym, nikczemne postępowanie; podłość, niegodziwość»

Nikczemność czyjegoś postępowania.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nikczemność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. nikczemnośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} czyn, postępek nikczemny; niegodziwość, podłość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dopuścić się licznych nikczemności. To była wyjątkowa nikczemność z jego strony. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gałgaństwo — n III, Ms. gałgaństwowie 1. lm D. gałgaństwoaństw «nikczemność, podłość; czyn nieetyczny» Szerzyło się gałgaństwo. Popełnić gałgaństwo. 2. blm «banda gałganów; hołota» …   Słownik języka polskiego

  • niegodziwość — ż V, DCMs. niegodziwośćści; lm MD. niegodziwośćści książk. «niegodziwe postępowanie; nikczemność, podłość, występek» Dopuścić się niegodziwości. Popełnić niegodziwość …   Słownik języka polskiego

  • podłość — ż V, DCMs. podłośćści; lm MD. podłośćści «bycie podłym; czyn, postępek podły; niegodziwość, nikczemność» Oburzająca, wyjątkowa podłość. Podłość jakiegoś uczynku. Podłość czyjegoś postępowania. Ktoś zdolny do podłości. Dopuścić się podłości.… …   Słownik języka polskiego

  • bezeceństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. bezeceństwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} czyn, postępowanie odznaczające się brakiem czci, honoru, szacunku; niegodziwość, nikczemność, podłość, ohyda : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tego bezeceństwa nie wybaczyła mu do śmierci.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podłość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. podłośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie podłym; nikczemność, niegodziwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podłość jakiegoś czynu. Podłość czyichś metod działania. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.