abisobiont
m IV, DB. -a, Ms. \abisobiontncie; lm M. -y
biol. abisobionty «zwierzęta żyjące wyłącznie w abisalu, przystosowane do warunków tam panujących, np. do wysokości ciśnień; abisofile»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abisofil — m I, DB. a; lm M. e, D. i a. ów → abisobiont ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego