obróbka


obróbka
ż III, CMs. \obróbkabce; lm D. \obróbkabek
1. «zabieg technologiczny mający na celu nadanie przedmiotowi określonych właściwości, np. kształtu, wymiaru, wytrzymałości»

Obróbka chemiczna, cieplna, gazowa, laserowa.

Obróbka automatyczna, maszynowa, ręczna.

Obróbka wykańczająca.

Obróbka skrawaniem.

Obróbka drewna, metalu, szkła.

2. «czynności związane z uprawianiem roli, pielęgnowaniem roślin; uprawa»

Wiosenna obróbka gleby.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • obróbka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. obróbkabce; lm D. obróbkabek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadawanie przedmiotowi określonych właściwości za pomocą zabiegów technicznych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obróbka ręczna …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezwiórowy — ∆ techn. Bezwiórowa obróbka metali i tworzyw sztucznych «obróbka (np. kucie, odlewanie, tłoczenie) polegająca na nadawaniu materiałowi żądanego kształtu bez skrawania» …   Słownik języka polskiego

  • elektroerozyjny — przym. od elektroerozja ∆ Obróbka elektroerozyjna «obróbka metali oparta głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym» …   Słownik języka polskiego

  • hydrotermiczny — ∆ techn. Obróbka hydrotermiczna «obróbka polegająca najczęściej na działaniu na drewno powietrzem o odpowiedniej temperaturze i wilgotności, w celu nagrzania, obniżenia właściwości higroskopijnych, wysuszenia lub uplastycznienia drewna» …   Słownik języka polskiego

  • plastyczny — 1. «dotyczący sztuk pięknych i dzieł artystycznych w zakresie plastyki» Prace plastyczne w zakresie dekoracji. ∆ Sztuki plastyczne «sztuki piękne obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę i rzemiosło artystyczne» ∆ Oprawa plastyczna… …   Słownik języka polskiego

  • ścierny — techn. «służący do ścierania, wygładzania powierzchni» ∆ Materiał ścierny «materiał (naturalny lub sztuczny) o dużej twardości i małej ścieralności (np. diament, elektrokorund), używany do wyrobu narzędzi, papierów, płócien i past ściernych» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • wiórowy — przym. od wiór a) w zn. 1: Odpady wiórowe. ∆ Obróbka wiórowa «obróbka skrawaniem, dokonywana za pomocą narzędzi o określonej liczbie i określonym kształcie ostrzy, które usuwają z powierzchni przedmiotu nadmiar materiału skrawając wióry» b) w zn …   Słownik języka polskiego

  • ОБРАБОТКА ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНАЯ — обработка материалов водяным паром или горячей водой с целью ускорения процесса твердения вяжущих или проведения синтеза искусственного камня (Болгарский язык; Български) топлинновлажностно обработване (Чешский язык; Čeština) paření; propařování; …   Строительный словарь

  • ТЕРМООБРАБОТКА БЕТОНА — повышение температуры бетонной смеси в целях сокращения сроков твердения (Болгарский язык; Български) топлинна обработка на бетона (Чешский язык; Čeština) tepelné zpracování betonu (Немецкий язык; Deutsch) Warmbehandlung des Bétons (Венгерский… …   Строительный словарь

  • cieplny — «odnoszący się do ciepła, związany z ciepłem; działający na skutek wykorzystania ciepła; wytwarzający lub przetwarzający ciepło; termiczny» Zjawiska, procesy cieplne. Energia cieplna. ∆ fiz. Przewodnictwo cieplne «forma rozchodzenia się ciepła w… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.