odpis


odpis
m IV, D. -u, Ms. \odpissie; lm M. -y
1. «kopia oryginału, tekst odpisany»

Odpis dokumentu, umowy.

Odpis aktu stanu cywilnego.

Odpisy z akt sprawy.

Uwierzytelniony odpis testamentu.

Sporządzić, zrobić odpis.

Złożyć gdzieś odpis dyplomu, świadectwa.

2. księg. «przeniesienie sumy z jednego konta na inne; odliczenie, spisanie»

Odpis na amortyzację, na straty.

Odpis z zysku na fundusze specjalne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • odpis — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odpissie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokument zawierający odtworzony tekst innego dokumentu (często cennego, przechowywanego) i zastępujący go; kopia jakiegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpís — a m (ȋ) 1. glagolnik od odpisati: odpis davka, posojila / letala, namenjena za odpis / odpis parcele 2. redko pismeni odgovor: na pismo je takoj dobil odpis …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • chaude-pisse — [ ʃodpis ] n. f. • XIIIe; de chaud et pisse ♦ Fam. Blennorragie. ⇒Arg. chtouille. Des chaudes pisses. ● chaude pisse, chaudes pisses nom féminin Populaire. Blennorragie. ⇒CHAUDE PISSE, CHAUDE LANCE, subst. fém. PATHOL …   Encyclopédie Universelle

  • Селява Анастасий (Sielawa) — Селява (Анастасий Sielawa, умер в 1655 г.) полоцкий архиепископ и киевский униатский митрополит; принадлежал к ордену базилиан. Напечатал: Antelenchus, to jest odpis na skrypt uszczypliwy zakonnikow cerkwi sw. Durha, Elenchus zwany (Вильно, 1622) …   Биографический словарь

  • Ржевусские — польский дворянский род, давший Польше целый ряд общественных деятелей и писателей. Важнейшие из них: Николай Флориан Р. († в 1687 г.) подскарбий надворный коронный, участник всех войн эпохи Яна Казимира и Яна Собесского. Станислав Матвей Р. († в …   Большая биографическая энциклопедия

  • Marcin Czechowic — Martin Czechowic (or Marcin Czechowic) (c. 1532, Zbąszyń, Poland – 1613) was a Polish Socinian (Unitarian) minister, theologian and writer.[1] Contents 1 Life 1.1 Conversion to Calvinism 1.2 …   Wikipedia

  • Белжиц — Яков, из Белжиц еврейский писатель конца XVI в., принимавший деятельное участие в тогдашних спорах евреев с католиками; написал Odpis Jakóba żyda z Belżyc na Dialogi Marcina Czechowicza (Люблин, 1581) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ржевусские — польский дворянский род, давший Польше целый ряд общественных деятелей и писателей. Важнейшие из них: Николай Флориан Р. († в 1687 г.) подскарбий надворный коронный, участник всех войн эпохи Яна Казимира и Яна Собесского. Станислав Матвей Р. († в …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Селява — (Анастасий Sielawa) ум. в 1655 г., полоцкий архиепископ и киевский униатский митрополит; принадлежал к ордену базилиан. Напеч.: Antelenchus, to jest odpis na skrypt uszczypliwy zakonnikòw cerkwi św. Durha, Elenchus zwany (Вильно, 1622) и Zywot… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Organisation democratique du peuple pour l'independance et le socialisme — Organisation démocratique du peuple pour l indépendance et le socialisme Gambie Cet article fait partie de la série sur la politique de la Gambie, sous série sur la politique …   Wikipédia en Français


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.