odpisać


odpisać
dk IX, \odpisaćpiszę, \odpisaćpiszesz, \odpisaćpisz, \odpisaćał, \odpisaćany - odpisywać ndk VIIIa, \odpisaćsuję, \odpisaćsujesz, \odpisaćsuj, \odpisaćywał, \odpisaćywany
1. «odpowiedzieć w formie pisemnej na czyjeś pismo, na czyjś list, dać komuś pisemną odpowiedź na co»

Odpisać na list.

Odpisać komuś natychmiast, od razu.

Nie odpisywać na listy.

2. «sporządzić pisemnie drugi egzemplarz czegoś; przepisać z czegoś albo od kogoś»

Odpisać zadanie, wypracowanie.

Odpisać tekst wiersza.

3. «zrzec się na piśmie swoich praw do czegoś, na korzyść innej osoby; przepisać coś na kogoś, zapisać coś komuś»

Odpisać córce ziemię.

Odpisać wnukowi dom.

4. księg. «przenieść jakąś sumę z jednego konta na inne; odjąć, odliczyć jakąś sumę»

Odpisać pewną kwotę na fundusz rezerwowy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • odpisywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, odpisywaćsuję, odpisywaćsuje, odpisywaćany {{/stl 8}}– odpisać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, odpisywaćpiszę, odpisywaćpisze, odpisywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pisemnie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • list — m IV, D. u, Ms. liście; lm M. y «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; papier, na którym napisano tę wypowiedź (także wraz z kopertą)» List prywatny, urzędowy. List pochwalny. Doręczyć list. Napisać, wysłać list do kogoś. Wrzucić… …   Słownik języka polskiego

  • od- — 1. «przedrostek tworzący od czasowników czasowniki pochodne (a także inne wyrazy z nimi związane), uzupełniający znaczenie czasownika podstawowego» a) «oznaczający przeciwieństwo tego, co oznacza czasownik podstawowy lub pochodny poprzedzony… …   Słownik języka polskiego

  • poczta — ż IV, CMs. poczcie; lm D. poczt 1. «instytucja państwowa zajmująca się przewożeniem i dostarczaniem korespondencji i przesyłek, placówka tej instytucji; także: budynek, w którym się ona mieści» Wysłać, przesłać pocztą kartkę, list, paczkę,… …   Słownik języka polskiego

  • poodwalać — dk I, poodwalaćam, poodwalaćasz, poodwalaćają, poodwalaćaj, poodwalaćał, poodwalaćany 1. «kolejno odwalić, odtoczyć wiele czegoś (ciężkiego)» Poodwalać głazy. 2. pot. «wykonać wiele prac kolejno, jedną po drugiej (zwłaszcza byle jak)» Poodwalać… …   Słownik języka polskiego

  • winien — + winna, winno (także z zakończeniami osobowymi: winienem, winnam, winieneś, winnaś itd.) 1. m. os. winni, ż. rzecz. winne «występuje w funkcji orzecznika oznaczającego» a) «mający do spłacenia należność, dług» Jestem mu winna sto złotych.… …   Słownik języka polskiego

  • bezmyślnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezmyślny: Bezmyślnie odpisać wypracowanie. Postępować bezmyślnie. Załamana kobieta bezmyślnie obserwowała kręcących się po peronie ludzi. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak byk — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w sposób emocjonalny: bardzo (zwykle o czymś negatywnym) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pijany jak byk. Ciężkie jak byk. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pospisywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Ib, pospisywaćsuję, pospisywaćsuje, pospisywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} spisać wiele czegoś, zrobić rejestr, wykaz większej liczby czegoś; spisać, zapisać coś w określonej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.