odpornościowy


odpornościowy
«czyniący odpornym na coś, uodporniający; zabezpieczający przed czymś»

Surowica odpornościowa.

Reakcja odpornościowa organizmu.

med. Ciała odpornościowe «płyny ustrojowe warunkujące odporność organizmu na drobnoustroje i ich toksyny; najważniejszymi z nich są przeciwciała w surowicy krwi i płynie tkankowym z przestrzeni międzykomórkowych»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odpornościowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dający, zapewniający organizmowi odporność; czyniący odpornym na coś; uodporniający : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lek odpornościowy. Szczepionka, surowica odpornościowa. Mechanizmy odpornościowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • immunizacyjny — «dotyczący immunizacji; uodporniający, odpornościowy» Bariera immunizacyjna. Odczyn immunizacyjny …   Słownik języka polskiego

  • immunologiczny — 1. «dotyczący immunologii jako działu nauki, medycyny» Studia, prace immunologiczne. 2. «dotyczący naturalnej obronności organizmu; odpornościowy» Badanie, leczenie immunologiczne. Kontrola immunologiczna w organizmie. Reakcja immunologiczna na… …   Słownik języka polskiego

  • immunologiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z immunologią : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozprawa immunologiczna. Odkrycia immunologiczne. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.