odpowiadać

ndk I, \odpowiadaćam, \odpowiadaćasz, \odpowiadaćają, \odpowiadaćaj, \odpowiadaćał - odpowiedzieć dk, \odpowiadaćwiem, \odpowiadaćwiesz, \odpowiadaćwiedzą, \odpowiadaćwiedz, \odpowiadaćwiedział, \odpowiadaćwiedzieli
1. «dawać odpowiedzi, udzielać informacji będąc pytanym; odpisywać (na listy)»

Odpowiadać listownie, telefonicznie, telegraficznie.

Odpowiadać cicho, głośno, krótko, szczerze.

Odpowiadać niegrzecznie.

Odpowiadać chórem, półgębkiem, półsłówkami, wymijająco.

Odpowiadać na pytania, na indagacje.

Odpowiedzieć po namyśle.

Nie odpowiadać na listy.

2. «reagować na czyjeś słowa, wezwania, zarzuty itp. słowem lub czynem; reagować we właściwy sposób na jakiś bodziec; odzywać się»

Odpowiadać na apel, wezwanie.

Odpowiadać na zaczepki, zarzuty.

Nikt nie odpowiadał na pukanie.

Telefon nie odpowiadał.

Samolot, statek nie odpowiadał na sygnały radiowe.

∆ Echo odpowiada «echo daje się słyszeć, odzywa się»
3. częściej ndk «zdawać sprawę przed nauczycielem z zadanej lekcji, mówić na zadany (przez sprawdzającego wiadomości) temat»

Odpowiadać pisemnie, ustnie.

Odpowiadać w klasie, w szkole, na lekcji.

Odpowiadać z historii, z matematyki, z pozytywizmu.

Dobrze (źle) odpowiadać na egzaminie.

Odpowiedział zadowalająco.

4. «odwzajemniać się, odpłacać, odwdzięczać się; oddawać coś za coś»

Odpowiadać na ukłon, na pozdrowienie.

Odpowiedzieć grzecznością na grzeczność.

5. częściej ndk «ponosić odpowiedzialność, być odpowiedzialnym przed kimś za coś, ponosić karę za coś, konsekwencje czegoś»

Odpowiadać za łamanie przepisów, za wykroczenia, za brak subordynacji, za nierytmiczność produkcji.

Rodzice odpowiadają za wychowanie dzieci.

Odpowiadać przed prokuratorem, przed sądem za nadużycia.

Odpowiecie za to przed sądem.

On za nic nie odpowiada.

Nie odpowiadać za swoje czyny, słowa, postępowanie.

∆ Odpowiadać z wolnej stopy «być pociągniętym do odpowiedzialności sądowej, nie będąc aresztowanym»
◊ Odpowiadać majątkiem, głową, życiem itp. «być gotowym do zadośćuczynienia za coś majątkiem, do przypłacenia czegoś głową, życiem; ręczyć za coś majątkiem, życiem itp.»
6. tylko ndk «spełniać określone warunki; być odpowiednim, stosownym, pasować do czegoś; zadowalać, dogadzać»

Odpowiadać warunkom, pokładanym nadziejom.

Praca w szkole bardzo mu odpowiada.

7. tylko ndk «być w określonym stosunku (np. zgodności, podobieństwa, równości, symetrii itp.) do czegoś; być równoważnym, zgodnym z czymś, podobnym do czegoś»

Odpowiadać rzeczywistości, faktycznemu stanowi rzeczy.

Coś odpowiada czyjejś naturze.

Jakaś figura geometryczna odpowiada innej.

Odpowiadać duchowi czasu, epoki.

Treść nie odpowiada tematowi wypracowania.

To, co on mówi, nie odpowiada prawdzie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • odpowiadać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odpowiadaćam, odpowiadaća, odpowiadaćają {{/stl 8}}– odpowiedzieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XId, odpowiadaćwiem, odpowiadaćwie, odpowiadaćwiedzą, odpowiadaćwiedz, odpowiadaćdział, odpowiadaćdzieli {{/stl 8}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpowiadać — Nie odpowiadać za siebie «nie być w stanie kontrolować swoich reakcji z powodu silnego wzburzenia»: – Jak długo mam czekać? – krzyczał poirytowany atleta. – Jeżeli dzisiaj nie dostanę forsy, to... Nie odpowiadam za siebie! M. Bielecki, Osiedle …   Słownik frazeologiczny

  • odpowiadać majątkiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} ponosić konsekwencje w postaci utraty majątku lub jego części w razie niewypełnienia jakiegoś obowiązku lub niepotwierdzenia się jakichś zapewnień, oświadczeń; ręczyć za coś majątkiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpowiadać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawać – stanąć [odpowiadać – odpowiedzieć] przed sądem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być sądzonym, oskarżonym w procesie sądowym; ponosić odpowiedzialność przed sądem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed sądem stają winni znęcania się nad więźniami politycznymi w czasach stalinowskich. Odpowiedzieć przed sądem za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpowiedzieć — → odpowiadać …   Słownik języka polskiego

  • leżeć — Odpowiadać komuś; być lubianym Eng. To suit one or appeal to one; to like, enjoy, or delight …   Słownik Polskiego slangu

  • półgębkiem — 1. Bąkać, mówić, odpowiadać itp. półgębkiem «bąkać, mówić, odpowiadać itp. ledwie otwierając usta, niewyraźnie lub od niechcenia, często niechętnie»: Ewelina zauważyła z przykrością, że Tadeusz nie darzy sympatią ich sublokatora. Prawie się do… …   Słownik frazeologiczny

  • monosylaba — ż IV, CMs. monosylababie; lm D. monosylabaab «wyraz mający jedną sylabę (zgłoskę), wyraz jednosylabowy» ◊ Mówić, odzywać się, odpowiadać itp. monosylabami «mówić krótkimi, urywanymi zdaniami, odpowiadać w sposób lakoniczny, z niechęcią» …   Słownik języka polskiego

  • myśl — ż V, DCMs. myślli; lm MD. myślli 1. «czynność, funkcja, praca umysłu, zdolność myślenia; proces poznawczy, myślenie; władza psychiczna poznawcza, rozum, umysł; świadomość, pamięć» Bieg, tok, nurt myśli. Zaprzątać czymś myśl. Coś nie może wyjść z… …   Słownik języka polskiego

  • solidarnie — solidarnieej przysłów. od solidarny Działać, postępować solidarnie. Zobowiązać się solidarnie do czegoś. ∆ praw. Odpowiadać, być odpowiedzialnym solidarnie «odpowiadać zbiorowo i indywidualnie za całość wspólnego zobowiązania» …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.