odpowiedzialność


odpowiedzialność
ż V, DCMs. \odpowiedzialnośćści, blm
«konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji; odpowiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za coś»

Wielka, poważna, znaczna odpowiedzialność.

Odpowiedzialność osobista, zbiorowa, społeczna.

Odpowiedzialność materialna, moralna.

Poczucie odpowiedzialności.

Odpowiedzialność przed zwierzchnikiem, społeczeństwem (wobec zwierzchnika, społeczeństwa).

Odpowiedzialność za losy dzieci.

Odpowiedzialność za porządek w klasie.

Odpowiedzialność kolei, poczty za zaginione przesyłki.

Brać na siebie odpowiedzialność.

Brać, wziąć coś na swoją odpowiedzialność.

Brać, wziąć odpowiedzialność za kogoś, za coś.

Ponosić odpowiedzialność.

Obarczać, obciążać kogoś odpowiedzialnością.

Poczuwał się do odpowiedzialności.

Składać, złożyć, spychać, zepchnąć, zwalać, zrzucać odpowiedzialność na kogoś.

Uchylać się od odpowiedzialności.

Zrzucić, zdjąć z siebie odpowiedzialność.

Odpowiedzialność ciąży, spoczywa na kimś, spada na kogoś.

∆ Odpowiedzialność cywilna «obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej komuś szkody lub straty»
∆ Odpowiedzialność karna, sądowa «obowiązek odpowiadania przed sądem za czyn przestępczy»
∆ Odpowiedzialność służbowa, porządkowa «konieczność odpowiadania przez pracownika przed przełożonym za naruszenie obowiązków służbowych»
∆ Odpowiedzialność dyscyplinarna «konieczność odpowiadania przez pracownika państwowego przed organem dyscyplinarnym w razie poważniejszego naruszenia obowiązków służbowych; także: obowiązek odpowiadania przez członka stowarzyszenia (lub innej organizacji) przed komisją dyscyplinarną za naruszenie przepisów statutowych»
∆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «spółka, w której wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce»
∆ Pociągnąć kogoś do odpowiedzialności «wytoczyć komuś sprawę, proces przed sądem, postawić kogoś w stan oskarżenia przed sądem; zmusić, wezwać kogoś do usprawiedliwienia się»
∆ Coś jest zabronione pod odpowiedzialnością (np. sądową) «coś jest zabronione pod groźbą kary (np. sądowej)»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odpowiedzialność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. odpowiedzialnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} konieczność ponoszenia konsekwencji swojego lub czyjegoś postępowania, zachowania, wynikająca z przekonania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpowiedzialność — Zrzucić z siebie odpowiedzialność zob. zrzucić 6 …   Słownik frazeologiczny

  • odpowiedzialność cywilna — {{/stl 13}}{{stl 7}} prawny obowiązek wynagrodzenia, najczęściej zapłacenia odszkodowania komuś za wyrządzoną mu szkodę lub poniesioną przez niego stratę, zwykle przez sprawcę, sprawców tego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpowiedzialność karna — {{/stl 13}}{{stl 7}} prawny obowiązek odpowiadania przed sądem, poniesienia kary za czyn zabroniony przez prawo, przestępstwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpowiedzialności karnej podlega sprawca, współsprawcy przestępstwa, podżegacz i pomocnik. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • parlamentarny — parlamentarnyni «odnoszący się do parlamentu, odbywający się w parlamencie, rządzony według zasad parlamentaryzmu» Grupa, frakcja parlamentarna (jakiegoś stronnictwa, jakiejś partii). Komisja parlamentarna. Mniejszość, większość parlamentarna.… …   Słownik języka polskiego

  • ryzyko — n II, N. ryzykokiem, blm «możliwość, prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny; odważenie się na takie niebezpieczeństwo; ryzykowanie» Ryzyko przeprawy przez morze. Ryzyko… …   Słownik języka polskiego

  • wziąć — 1. pot. Diabli kogoś wzięli, biorą; cholera kogoś wzięła, bierze «ktoś się zdenerwował, denerwuje się, zezłościł się, złości się, zirytował się, irytuje się»: Diabli mnie biorą, że najlepsze lata spędzam przy kilofie i łopacie. Przecież nikt mi… …   Słownik frazeologiczny

  • głowa — ż IV, CMs. głowawie; lm D. głów 1. «część ciała zawierająca mózg i narządy zmysłów, u człowieka i niektórych małp wysunięta ku górze, u zwierząt ku przodowi» Mała, duża, kształtna głowa. Ludzka, rybia, psia głowa. Głowa ptaka, psa, ryby. Ból… …   Słownik języka polskiego

  • gwarancja — ż I, DCMs. gwarancjacji; lm D. gwarancjacji, (gwarancjacyj) 1. «poręczenie, rękojmia, zapewnienie» Gwarancja spokoju. Dać komuś gwarancję wyzdrowienia. 2. ekon. hand. «odpowiedzialność wobec nabywcy za używalność i dobry stan sprzedawanych… …   Słownik języka polskiego

  • winny — I 1. «dotyczący wina winorośli (rośliny lub jej owoców)» Winne krzewy. Winna jagoda. Grona winne. ∆ Latorośl winna → winorośl 2. «dotyczący wina napoju, mający związek z wytwarzaniem wina» Kupiec winny. Handel winny …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.