okład


okład
m IV, D. -u, Ms. \okładadzie; lm M. -y
1. «tkanina kilkakrotnie złożona, zwykle nasączona czymś, przykładana na chore miejsce; zabieg wodoleczniczy polegający na obłożeniu skóry tą tkaniną, działa ogrzewająco lub łagodnie oziębia; kompres»

Gorące, zimne okłady.

Okłady z octu.

Położyć, przyłożyć sobie okład.

Robić, stosować okłady.

2. rzad. «to, czym coś jest obłożone, warstwa nałożona na coś dodatkowo, pokrywająca coś; obłożenie»

Brzeg wzmocniony kamiennym okładem.

z okładem «z nadwyżką, więcej niż, ponad, przeszło (łączone zwykle z określeniami czasu lub odległości)»

Sto lat z okładem.

Dwadzieścia kilometrów z okładem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • okład — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. okładadzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co przykłada się na bolące miejsce; kompres; opatrunek nasączony czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gorące, zimne okłady. Okład z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Oklad — Oklad* das; s, e <aus gleichbed. russ. oklad> den Rand u. Hintergrund verdeckende bzw. nur Gesicht u. Hände frei lassende Metalleinfassung an ↑Ikonen …   Das große Fremdwörterbuch

  • okład — Z okładem «z nadwyżką»: Dzieło o historykach greckich mieści w sobie pracę trzydziestu lat z okładem. WLit 24/1928. Musiało jeszcze upłynąć dwieście lat z okładem, zanim narodził się i jął pióra pierwszy pisarz narodowości polskiej, Mistrz… …   Słownik frazeologiczny

  • z okładem — → okład …   Słownik języka polskiego

  • Riza — This article is about the religious icon. For other uses, see Riza (disambiguation). Icon of Our Lady of Kazan covered with a gilded silver riza …   Wikipedia

  • phylloclad — [fil′ōklād΄fil′ə klad΄] n. CLADOPHYLL: also phylloclade [fil′ōklād΄] * * * …   Universalium

  • phylloclad — [fil′ōklād΄fil′ə klad΄] n. CLADOPHYLL: also phylloclade [fil′ōklād΄] …   English World dictionary

  • St. Stephen's Cathedral, Vienna — Infobox religious building building name=St. Stephen s Cathedral, Vienna image size=300px caption= location=Vienna, Austria geo = coord|48|12|29.9|N|16|22|22|E|display=inline|region:AT type:landmark religious affiliation=Roman Catholic rite=… …   Wikipedia

  • Russian icons — General historyThe use and making of icons entered Kievan Rus following its conversion to Orthodox Christianity in 988 A.D. As a general rule, these icons strictly followed models and formulas hallowed by Byzantine usage, led from the capital in… …   Wikipedia

  • Gottesmutter Tricheirousa — von den drei Händen, 14. Jh., Kloster Hilandar, Athos Die Gottesmutter Tricheirousa, die ‚Dreihändige‘, ist eine Ikone der Maria, der Mutter Jesu. Sie findet sich in dem serbisch orthodoxen Klosters Hilandar auf dem Berg Athos in Griechenland und …   Deutsch Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.