pangermanizm


pangermanizm
m IV, D. -u, Ms. \pangermanizmzmie, blm
polit. «niemiecka doktryna nacjonalistyczna z XIX i XX w., głosząca zjednoczenie wszystkich ludów germańskich; wywarła duży wpływ na ideologię hitleryzmu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pangermanizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. pangermanizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} niemiecka nacjonalistyczna doktryna z XIX i XX wieku, głosząca zjednoczenie wszystkich etnicznych grup germańskich, do których zaliczono m.in. Niemców, Austriaków …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pan- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych, wnoszący znaczenie powszechności, obejmowania wszystkich elementów czegoś, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}panamerykański, pandemia, pangermanizm, panteizm {{/stl 8}}{{stl 7}} <gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.