pejoratywny


pejoratywny
«mający odcień ujemny, znaczenie ujemne; o wyrazach, sufiksach: nadający odcień ujemny»

Sens pejoratywny wypowiedzi.

Zabarwienie pejoratywne wyrazu.

Określenie o charakterze pejoratywnym.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pejoratywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} o wyrazach, wypowiedzi, znaczeniu itp.: nacechowany negatywnym, ujemnym znaczeniem, odcieniem, wnoszący takie znaczenie lub taki odcień : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pejoratywne określenie czegoś. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pejoratywnie — przysłów. od pejoratywny Interpretować, rozumieć coś pejoratywnie. Coś zabrzmiało pejoratywnie …   Słownik języka polskiego

  • pejoratywność — ż V, DCMs. pejoratywnośćści, blm rzecz. od pejoratywny Pejoratywność sufiksu, wyrazu …   Słownik języka polskiego

  • pejoratywnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. pejoratywny: Ocenić coś pejoratywnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pejoratywność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pejoratywnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. pejoratywny: Pejoratywność znaczeń, określeń, wyrazów. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.