abiudykacja
ż I, DCMs. \abiudykacjacji; lm D. \abiudykacjacji (\abiudykacjacyj)
praw. «odmowa uznania praw własności, orzeczona przez sąd»
śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.