ablacja
ż I, DCMs. \ablacjacji; lm D. \ablacjacji (\ablacjacyj)
1. geol. «stopniowe niszczenie, kruszenie się powierzchni lądu na skutek działania deszczu; także topnienie powierzchni lodowca wywołane energią słoneczną, wiatrem i deszczem»

Ablacja deszczowa, lodowcowa.

2. techn. «sposób zabezpieczenia ścian szybkich statków powietrznych od nadmiernego nagrzewania się podczas lotu w gęstych warstwach atmosfery, polegający na pokryciu ich warstwą materiału topiącego się i parującego przy wzroście temperatury»
3. amputacja
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ablacyjny — przym. od ablacja (zwykle w zn. 2) Warstwa ablacyjna. Pancerz ablacyjny …   Słownik języka polskiego