podatek


podatek
m III, D. \podatektku, N. \podatektkiem; lm M. \podatektki
«przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenia materialne pobierane przez państwo lub inny związek publiczny, zasadniczo w celu pokrycia jego wydatków»

Podatek dochodowy, obrotowy, spadkowy.

Podatek od darowizny, od nabycia praw majątkowych, od nieruchomości, od wynagrodzeń.

Wymiar podatku.

Płacić podatki.

Nałożyć na coś podatek.

Pobrać podatek.

Obłożyć coś podatkiem.

Ściągać podatki.

∆ Podatek wyrównawczy «podatek pobierany od osób, które przekroczyły pewną ustaloną przepisami (dość wysoką) granicę dochodów w ciągu danego roku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • podatek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. podatektku {{/stl 8}}{{stl 7}} obowiązkowe świadczenie (zwykle w formie pieniężnej) uiszczone przez obywatela na rzecz państwa lub innych organizacji publicznych w celu pokrycia ich wydatków : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podátek — tka m (ȃ) 1. dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša: dati, zbrati podatke; obdelati, preveriti podatke; vpisati podatke v tabelo; dokazati kaj s podatki; neuradni podatki; znanstveni podatek; podatek o izvoru besede / podatki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kominowy — przym. od komin (zwykle w zn. 1 i 4) a) w zn. 1: Przewód, wylot kominowy. Ściana kominowa. ∆ bud. Cegła kominowa → kominówka ∆ daw. Podatek kominowy «kominowe» b) w zn. 3: Żleby kominowe w Tatrach. kominowe blm …   Słownik języka polskiego

  • pogłówny — 1. roln. «o nawozach, nawożeniu: stosowany w czasie wzrostu roślin (do gleby lub na liście) dla ich dokarmienia» Pogłówne zasilanie zbóż, drzew owocowych. Pogłówne nawożenie łąk. 2. daw. «obliczany od głowy, liczony według głów, od każdej głowy… …   Słownik języka polskiego

  • dochodowy — «przynoszący dochód; zyskowny, intratny» Gospodarstwo dochodowe. Instytucja dochodowa. ∆ Podatek dochodowy «podatek od dochodu» ∆ Księga dochodowa «księga, do której wpisywane są dochody» …   Słownik języka polskiego

  • konsumpcyjny — 1. «używany, przeznaczony do konsumpcji; spożywczy» Oleje konsumpcyjne. Sala konsumpcyjna. ∆ Podatek konsumpcyjny «podatek od różnych artykułów spożywczych, pobierany przez państwo» 2. «dotyczący użytkowania towarów; użytkowy» Artykuły… …   Słownik języka polskiego

  • łupnąć — dk Va, łupnąćnę, łupnąćniesz, łupnąćnij, łupnąćnął, łupnąćnęła, łupnąćnęli, łupnąćnięty, łupnąćnąwszy 1. forma dk czas. łupać (p.) 2. pot. «mocno uderzyć, walnąć; spaść z trzaskiem, hukiem; trzasnąć» Łupnął go kijem. Łupnął głową o ścianę. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • obrotowy — 1. «dotyczący ruchu dokoła osi, obracania się; powstający przez obracanie się» Ruch obrotowy. Wiercenie obrotowe. ∆ mat. Bryła obrotowa «bryła mająca przynajmniej jedną oś obrotu» 2. «mający możność obracania się; obracający się» Drzwi obrotowe.… …   Słownik języka polskiego

  • pośredni — 1. «nie dotyczący czegoś wprost, bezpośrednio; niebezpośredni, uboczny, dalszy» Załatwić coś drogą pośrednią. Coś ma na coś pośredni wpływ. Nawiązywać z kimś pośrednie kontakty. ∆ ekon. Koszty pośrednie «koszty ogólne związane z organizacją… …   Słownik języka polskiego

  • progresywny — «postępujący naprzód, wciąż, rosnący; rozwijający się, wzrastający, postępowy» Cechy progresywne. Progresywna postawa twórcza. ∆ ekon. Podatek progresywny «podatek, dla którego charakterystyczny jest wzrost stawki podatkowej w miarę wzrostu… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.