podatnik


podatnik
m III, DB. -a, N. \podatnikkiem; lm M. \podatnikicy, DB. -ów
praw. «osoba fizyczna lub prawna obowiązana do płacenia podatków»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • podatnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. podatnikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} ten, kto jest zobowiązany do płacenia podatków {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • psi — 1. Psie figle «bezmyślne, czasem złośliwe psoty»: (...) trzymały się go różne psie figle i pod tym względem nie brakło mu nigdy coraz to nowych pomysłów. Z. Kosidowski, Opowieści. 2. Psie przywiązanie, psia wierność «głębokie przywiązanie,… …   Słownik frazeologiczny

  • domiar — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. domiararze {{/stl 8}}{{stl 7}} dodatkowy podatek, który (niezależnie od kary) zobowiązany jest uiścić podatnik w razie ujawnienia, że jego dochody są wyższe od deklarowanych {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podatkowicz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co podatnik: Czy te obce literki mają podatkowicza nauczyć pokory? (TS) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podatniczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. podatnik: Great Old Party jest rzeczywiście bardzo ostrożna w wydawaniu podatniczych pieniędzy. (NCz) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.