podaż


podaż
ż VI, DCMs. -y, blm
ekon. «oferowanie towarów na sprzedaż; ilość pewnego towaru znajdująca się na rynku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • podaż — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} ilość towarów oferowanych do sprzedaży w danym czasie, po danej cenie, na określonym rynku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zależności między ceną a podażą. Wzrasta podaż mięsa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadpodaż — ż VI, DCMs. y, blm «zbyt duża ilość pewnego towaru znajdującego się w danej chwili na rynku, nadmierna podaż» …   Słownik języka polskiego

  • spekulacja — ż I, DCMs. spekulacjacji; lm D. spekulacjacji (spekulacjacyj) 1. «myślenie abstrakcyjne, dociekanie nie opierające się na doświadczeniu, nie liczące się z rzeczywistością, oderwane od życia; rozumowanie jałowe, nie dające się sprawdzić»… …   Słownik języka polskiego

  • dostosowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, dostosowywaćowuję, dostosowywaćowuje, dostosowywaćany {{/stl 8}}– dostosować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, dostosowywaćsuję, dostosowywaćsuje, dostosowywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} powodować, że coś staje się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • popyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. popytycie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} występujące w danym okresie zapotrzebowanie nabywców na dany towar lub usługę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Popyt na coś rośnie, maleje. Coś cieszy się stałym popytem. Wzrost,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przewyższać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przewyższaćam, przewyższaća, przewyższaćają, przewyższaćany {{/stl 8}}– przewyższyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, przewyższaćszę, przewyższaćszy, przewyższaćszony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.