podbić


podbić
dk Xa, \podbićbiję, \podbićbijesz, \podbićbij, \podbićbił, \podbićbity - podbijać ndk I, \podbićam, \podbićasz, \podbićają, \podbićaj, \podbićał, \podbićany
1. «zwyciężywszy w walce, wziąć pod swoją władzę; zdobyć»

Podbić kraj, naród, państwo.

przen. «pozyskać sobie kogoś, zdobyć, zyskać czyjąś miłość, sympatię»

Podbić czyjeś serce.

Podbić kogoś cierpliwością, dobrocią.

2. «uderzyć, pchnąć coś od spodu»

Podbić komuś rękę.

Podbić piłkę rakietą.

◊ Podbić komuś oko «uderzyć kogoś robiąc mu siniec pod okiem»
◊ Podbite oczy «oczy, pod którymi wystąpiły sińce z powodu zmęczenia, choroby itp.; podsiniałe oczy»
◊ Podbić komuś nogę, nogi «uderzyć, kopnąć kogoś w nogę tak, aby się przewrócił; podciąć nogi»
◊ Podbić normę, stawkę, ceny itp. «podnieść normę, stawkę, ceny itp.»
przestarz. Podbić komuś bębenka «pochlebić komuś, zachęcić pochlebstwem do czegoś»
3. «przymocować coś (przyszyć, przybić itp.) do czegoś od spodu»

Podbić płaszcz futrem, jedwabiem.

Podbić kołdrę adamaszkiem.

Podeszwy podbite gwoździami.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • podbić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}podbijać {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}podbić {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}oko {{/stl 13}}{{stl 7}} uderzywszy kogoś pięścią, zrobić mu pod okiem siniaka : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbić — świat zob. świat 22. Podbijać komuś bębenka zob. bębenek …   Słownik frazeologiczny

  • podbijać – podbić cenę — {{/stl 13}}{{stl 7}} podczas licytacji lub zawierania transakcji: podnosić cenę, nie kierując się prawami rynku, subiektywnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pobijać cenę czegoś dla zniechęcenia konkurenta. Zbyt wysoko podbić cenę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjeś} {{/stl 8}}serce {{/stl 13}}{{stl 7}} rozkochiwać kogoś w sobie, zdobywać czyjąś sympatię, podejmować takie działania, aby być kochanym przez kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podbijać serca kobiet. Wykonawca podbił serca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić [zdobywać – zdobyć] świat — {{/stl 13}}{{stl 33}} zdobywać powszechną popularność, sławę; stawać się znanym, popularnym, powszechnie używanym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Podbił świat swoimi odkryciami. Komputery podbijają świat. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać — → podbić …   Słownik języka polskiego

  • podbijać — Podbić świat zob. świat 22. Podbijać komuś bębenka zob. bębenek …   Słownik frazeologiczny

  • podbijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, podbijaćam, podbijaća, podbijaćają, podbijaćany {{/stl 8}}– podbić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, podbijaćbiję, podbijaćbije, podbijaćbity {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • zawojować — dk IV, zawojowaćjuję, zawojowaćjujesz, zawojowaćjuj, zawojowaćował, zawojowaćowany zawojowywać ndk VIIIa, zawojowaćowuję, zawojowaćowujesz, zawojowaćowuj, zawojowaćywał, zawojowaćywany «podbić, opanować wygrawszy wojnę» Zawojować sąsiednie kraje …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.