podbijać


podbijać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • podbijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, podbijaćam, podbijaća, podbijaćają, podbijaćany {{/stl 8}}– podbić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, podbijaćbiję, podbijaćbije, podbijaćbity {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać — Podbić świat zob. świat 22. Podbijać komuś bębenka zob. bębenek …   Słownik frazeologiczny

  • podbijać – podbić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjeś} {{/stl 8}}serce {{/stl 13}}{{stl 7}} rozkochiwać kogoś w sobie, zdobywać czyjąś sympatię, podejmować takie działania, aby być kochanym przez kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podbijać serca kobiet. Wykonawca podbił serca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić cenę — {{/stl 13}}{{stl 7}} podczas licytacji lub zawierania transakcji: podnosić cenę, nie kierując się prawami rynku, subiektywnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pobijać cenę czegoś dla zniechęcenia konkurenta. Zbyt wysoko podbić cenę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić [zdobywać – zdobyć] świat — {{/stl 13}}{{stl 33}} zdobywać powszechną popularność, sławę; stawać się znanym, popularnym, powszechnie używanym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Podbił świat swoimi odkryciami. Komputery podbijają świat. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bębenek — Podbijać komuś bębenka «zachęcać kogoś pochlebstwami do czegoś»: Czesław Miłosz, przyjaciel wierny, lecz nie unikający mówienia wprost nawet prawd nieprzyjemnych, usiłował przestrzegać pisarza /J. Andrzejewskiego/ przed zatraceniem zdolności… …   Słownik frazeologiczny

  • zawojowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad., cz. ndk Ib, zawojowywaćowuję, zawojowywaćowuje, zawojowywaćany {{/stl 8}}– zawojować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, zawojowywaćjuję, zawojowywaćjuje, zawojowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbić — świat zob. świat 22. Podbijać komuś bębenka zob. bębenek …   Słownik frazeologiczny

  • bębenek — m III, D. bębeneknka, N. bębeneknkiem; lm M. bębeneknki 1. «mały bęben perkusyjny instrument muzyczny; także podobna zabawka» Uderzać w bębenek pałeczkami. Grać na bębenku. ∆ Bębenek baskijski «instrument perkusyjny o nieokreślonej wysokości… …   Słownik języka polskiego

  • cena — ż IV, CMs. cenie; lm D. cen 1. «wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzach jako środku zamiennym» Cena detaliczna, hurtowa, rynkowa, giełdowa. Cena okazyjna, wysoka, wygórowana, wyśrubowana. Cena kupna, sprzedaży. Cena chleba. Cena za kilogram.… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.