bierny

\biernyni, \biernyniejszy
1. «nie wykazujący inicjatywy, obojętny, nie zaangażowany»

Mieć bierną naturę.

Zajmować bierną postawę wobec życia.

Być biernym narzędziem w czyichś rękach.

∆ Bierny opór «opór polegający na odmowie działania, współpracy, na nieuczestniczeniu w czymś»
polit. Bierne prawo wyborcze «prawo do uzyskania mandatu wyborczego»
2. chem. «nie biorący udziału w reakcjach chemicznych»
3. jęz. «wyrażający poddawanie się jakiejś czynności»

Imiesłów przymiotnikowy bierny.

∆ Strona bierna «forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym wykonawca czynności jest wyrażony nie przez podmiot, lecz przez dopełnienie»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bierny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, biernyni, biernyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykazujący postawę niezaangażowaną, niepodejmujący żadnej inicjatywy; bezwolny, obojętny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bierna postawa …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bierny — opór zob. opór 1 …   Słownik frazeologiczny

  • bierny opór — {{/stl 13}}{{stl 7}} przeciwstawianie się, sprzeciw, opór wyrażający się w odmowie uczestniczenia w czymś, wykonania czegoś {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • widz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. owie, D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba oglądająca jakieś widowisko, spektakl, film itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Widzowie kinowi, teatralni. Tłum widzów. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • opór — 1. Bierny opór «opór polegający na braku współpracy, na nieuczestniczeniu w czymś na znak niezgody na coś i na niestosowaniu środków przemocy»: Przez długie miesiące unikał uczestnictwa w zbrojnych akcjach, odpowiadając na rozkazy biernym oporem …   Słownik frazeologiczny

  • animowany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. animować (p.) animowany w użyciu przym. ∆ Film animowany «film rysunkowy, kukiełkowy, wycinankowy itp. o specjalnej technice zdjęć polegającej na wielokrotnym filmowaniu scen i obiektów w coraz to innej fazie… …   Słownik języka polskiego

  • ankietowany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. ankietować (p.) ankietowany ankietowanyni w użyciu rzecz. «ten, do kogo jest skierowana ankieta» Odpowiedzi ankietowanych …   Słownik języka polskiego

  • aresztowany — aresztowanyni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. aresztować (p.) aresztowany w użyciu rzecz. «człowiek aresztowany» Doprowadzić aresztowanego do komisariatu. Pomieszczenie dla aresztowanych …   Słownik języka polskiego

  • artykułowany — 1. imiesł. przymiotnikowy bierny czas. artykułować (p.) 2. «o mowie, głosie: składający się z poszczególnych dźwięków; zrozumiały, jasny, wyraźny» …   Słownik języka polskiego

  • bezwolny — bezwolnyni «nie mający silnej woli, podporządkowujący się innym; uległy, bierny; świadczący o czyimś braku silnej woli» Być bezwolnym narzędziem w czyichś rękach. Bezwolne ruchy …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.