potransfuzyjny
med. «następujący po transfuzji, na skutek transfuzji»

Wstrząs, szok potransfuzyjny.


Słownik języka polskiego . 2013.