potrwać
dk I, \potrwaćtrwa, \potrwaćtrwają, \potrwaćtrwał
«utrzymać się przez pewien czas; pobyć, pozostać jakiś czas bez zmian»

Sztorm potrwa z pewnością przez całą noc.

To nie potrwa długo.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • potrwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os dk VIIIa, potrwaća, potrwaćają {{/stl 8}}{{stl 7}} trwać przez pewien czas, utrzymywać się bez zmian : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ta choroba potrwa dość długo. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stracenie — 1. Iść, wlec się jak na stracenie «iść bardzo wolno»: (...) tutaj zostać nie mogę. Idziemy do jego domu. Idę jak na stracenie, nie wiem, co mnie czeka. H. Zakrzewska, Niepodległość. 2. Nie mieć nic do stracenia a) «nie mieć już niczego, czego by… …   Słownik frazeologiczny

  • postać — I ż V, DCMs. postaćaci; lm M. postaćacie a. postaćaci, D. postaćaci 1. «zewnętrzna, postrzegalna zmysłowo forma czegoś; stan, kształt, wygląd» Stała, ciekła, gazowa postać czegoś. Śnieg w postaci krup. Ciepło jest jedną z postaci energii. Postać… …   Słownik języka polskiego

  • potrzymać — dk I, potrzymaćam, potrzymaćasz, potrzymaćają, potrzymaćaj, potrzymaćał, potrzymaćany 1. «wziąć coś (kogoś) na chwilę, na pewien czas do ręki, do ust (do dzioba, do pyska); przytrzymać» Potrzymać czapkę w ręku. Potrzymać dziecko na ręku.… …   Słownik języka polskiego

  • potrzymać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, potrzymaćam, potrzymaća, potrzymaćają, potrzymaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trzymać coś, kogoś, zwykle wrękach, przez pewien czas; przytrzymać : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień