potrzebujący
imiesł. przymiotnikowy czynny czas. potrzebować (p.)
potrzebujący, potrzebująca w użyciu rzecz. «człowiek będący w potrzebie, potrzebujący wsparcia, ubogi»

Pomagać potrzebującym.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • potrzebujący — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek, który potrzebuje pomocy materialnej; ubogi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odzież dla potrzebujących. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bluszczowy — «zrobiony z bluszczu, opleciony bluszczem» Bluszczowy wieniec. przen. «potrzebujący opieki, oparcia; bezradny, delikatny; bluszczowaty» Bluszczowa dusza, natura …   Słownik języka polskiego

  • samodzielny — samodzielnyni 1. «nie uzależniony od nikogo, dający sobie samemu radę, nie potrzebujący pomocy, nie podlegający czyjejś władzy; niezależny, niezawisły, niepodległy» Samodzielny człowiek, pracownik. Samodzielne życie. Samodzielne państwo. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • wodolubny — «o roślinach i zwierzętach: potrzebujący do życia środowiska wodnego lub obfitującego w wodę» …   Słownik języka polskiego

  • kapitałochłonny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} potrzebujący dużej ilości środków trwałych dla uzyskania określonych efektów gospodarczych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kapitałochłonny przemysł. Kapitałochłonna produkcja. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ozimy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} siany jesienią, potrzebujący do wegetacji niskich temperatur : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zboże ozime. Pszenica ozima. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień