ablatiwus
m IV, D. \ablatiwuswu, Ms. \ablatiwuswie; lm M. \ablatiwuswy
jęz. «przypadek deklinacji łacińskiej, znany też w innych językach, odpowiadający w przybliżeniu polskiemu narzędnikowi, częściowo miejscownikowi lub dopełniaczowi z przyimkiem od»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.