przebitka


przebitka
ż III, CMs. \przebitkatce; lm D. \przebitkatek
1. «cienki papier używany do sporządzania kopii»

Pisać na kilku przebitkach.

2. karc. «pobicie karty już pobitej»
3. księg. «sposób księgowania, przy którym zapis odbija się jednocześnie na kilku kartach kontowych»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przebitka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. przebitkatce; lm D. przebitkatek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cienki papier służący do sporządzania kopii przez kalkę {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przebitka — Zysk netto (na sprzedaży towaru lub wymianie waluty) Eng. A net profit (on sold merchandise or currency exchange) …   Słownik Polskiego slangu

  • pelurowy — przym. od pelur Przebitka, przekładka pelurowa …   Słownik języka polskiego

  • przebitkowy — przym. od przebitka a) w zn. 1: Bibułka przebitkowa. Papier przebitkowy. Przebitkowe wystawienie dokumentów. b) w zn. 3: Przebitkowa metoda księgowania. Buchalteria przebitkowa …   Słownik języka polskiego

  • karowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} w kolorze karo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przebitka karowa. Walet karowy. As karowy. Blotka karowa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przebitkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. przebitka w zn. 1.: Bibułka przebitkowa. Papier przebitkowy.; w zn. 4.: Buchalteria przebitkowa. Przebitkowa metoda księgowania.; w zn. 5.: Chodnik przebitkowy. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.