ablegier
m IV, D. \ablegiergra, Ms. \ablegiergrze; lm M. \ablegiergry
niem.

Słownik języka polskiego . 2013.