przemyt


przemyt
m IV, D. -u, Ms. \przemytycie, blm
1. «nielegalne przenoszenie lub przewożenie przez granicę państwa wartości dewizowych lub innych przedmiotów bez poddania ich kontroli i ocleniu; przemycanie, kontrabanda»

Przemyt złota, papierosów.

Ukarać kogoś za przemyt.

2. rzad. «przemycane wartości dewizowe lub towary»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przemyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. przemytycie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nielegalne, bezprawne przenoszenie lub przewożenie czegoś przez granicę państw, np. nieoclonych przedmiotów; przemycanie, szmuglowanie, kontrabanda : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kontrabanda — ż IV, CMs. kontrabandandzie; lm D. kontrabandaand «nielegalne przewożenie przez granicę państwa dewiz lub towarów wartościowych; rzeczy przewożone nielegalnie; przemyt» ∆ Kontrabanda wojenna «broń i różnego rodzaju towary służące nieprzyjacielowi …   Słownik języka polskiego

  • szmugiel — m I, D. szmugielglu, blm «nielegalne przewożenie przez granicę towarów na handel; przemycony towar, przedmiot nielegalnego handlu; kontrabanda, przemyt» Zajmować się szmuglem. Uprawiać szmugiel. Pozbyć się szmuglu. ◊ Chodzić, jeździć ze szmuglem …   Słownik języka polskiego

  • waluta — ż IV, CMs. walutaucie; lm D. walutaut 1. «jednostka pieniężna będąca podstawą systemu pieniężnego w danym kraju, np. złoty, rubel, dolar» Waluta polska, włoska, francuska. Waluta obca, krajowa. 2. «typ systemu pieniężnego zależny od tego, jakie… …   Słownik języka polskiego

  • heroina — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. heroinanie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} narkotyk w postaci białego, krystalicznego proszku bez zapachu, o gorzkim smaku, działający znacznie silniej aniżeli morfina : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brać heroinę. Przemyt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • juma — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. jumamie, środ {{/stl 8}}{{stl 7}} kradzież towarów w sąsiednim kraju i przemyt przez granicę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jumą zajmują się mieszkańcy przygranicznych województw. (P) <niem.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kontrabanda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. kontrabandandzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nielegalne przenoszenie lub przewożenie przez granicę państwa dewiz albo towarów; przemyt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uprawiać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • morfina — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. morfinanie {{/stl 8}}{{stl 7}} rodzaj silnego narkotyku wyrabianego z makówek i łodyg maku, mający postać białego proszku lub bezbarwnych połyskliwych igiełek, jeden z głównych składników opium; jest stosowany w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szmugiel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. szmugielglu, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nielegalne przewożenie towarów przez granicę; przemyt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szmugiel żywności podczas okupacji. Zajmować się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.