przemytnik


przemytnik
m III, DB. -a, N. \przemytnikkiem; lm M. \przemytnikicy, DB. -ów
«człowiek zajmujący się przemytem, przenoszący coś nielegalnie przez granicę państwa»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przemytnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. przemytnikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek, który coś przemyca, zajmuje się przemytem; kontrabandzista, szmugler : {{/stl 7}}{{stl 10}}Policja ujęła przemytnika narkotyków. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Sound of the Desert — Infobox Film name = Głos pustyni image size = caption = director = Michał Waszyński producer = writer = Eugeniusz Bono narrator = starring = music = cinematography = editing = distributor = released =1932 runtime = 78 minutes country =… …   Wikipedia

  • kontrabandzista — m odm. jak ż IV, CMs. kontrabandzistaiście lm M. kontrabandzistaiści, DB. kontrabandzistatów «człowiek zajmujący się kontrabandą; przemytnik» …   Słownik języka polskiego

  • szmugler — m IV, DB. a, Ms. szmuglererze; lm M. szmuglererzy, DB. ów «człowiek uprawiający szmugiel; przemytnik» Szmugler tytoniu. Szmuglerzy narkotyków …   Słownik języka polskiego

  • mrówka — Człowiek, który przekracza granicę kilka razy dziennie, za każdym razem przenosząc ze sobą małą ilość towarów (zwłaszcza alkoholu), zamiast jednorazowego przeniesienia całości, w celu niepłacenia cła; przemytnik Eng. A person who crosses the… …   Słownik Polskiego slangu

  • kontrabandzista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc. kontrabandzistaiście; lm M. kontrabandzistaiści {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba zajmująca się kontrabandą; przemytnik : {{/stl 7}}{{stl 10}}Policja ujęła szajkę kontrabandzistów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szmugler — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. szmuglererze; lm M. szmuglererzy {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek zajmujący się szmuglem; przemytnik : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szmugler deficytowych towarów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wycwaniony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wycwanionynieni, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który stał się cwany, sprytny, przebiegły : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wycwaniony przemytnik. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ДАМЗЕ — Иосиф, род. 1788 в Галиции, ум. 1852 в Рудне, близ Варшавы; отличный кларнетист и автор комических опер Przykaz (1837), Spis wojsk и Siostry mleczne (1841), с успехом шедших в Варшаве. Кроме того им написаны оперы Aneta , Przemytnik (1844), балет …   Музыкальный словарь Римана


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.