przenikalność


przenikalność
ż V, DCMs. \przenikalnośćści, blm
1. fiz. «zdolność przenikania, przechodzenia przez ciała materialne»

Przenikalność promieni.

2. fiz. «zdolność przepuszczania czegoś przez siebie»

Przenikalność błony komórkowej.

∆ Przenikalność magnetyczna «stosunek indukcji magnetycznej w materiale do natężenia wywołującego ją pola magnetycznego»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przenikalność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. przenikalnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdolność przenikania czegoś przez coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przenikalność gazów, promieni. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenikliwość — ż V, DCMs. przenikliwośćści, blm 1. «zdolność bystrego myślenia, docierania do prawdy, zdolność przewidywania» Przenikliwość czyjegoś myślenia, rozumowania. Przenikliwość czyjejś obserwacji. Z niezwykłą przenikliwością oceniał sytuację. 2. «cecha …   Słownik języka polskiego

  • przepuszczalność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. przepuszczalnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdolność czegoś do przepuszczania gazów lub cieczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepuszczalność błony, tkaniny.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.