przeobrazić


przeobrazić
dk VIa, \przeobrazićrażę, \przeobrazićrazisz, \przeobrazićraź, \przeobrazićził, \przeobrazićrażony - przeobrażać ndk I, \przeobrazićam, \przeobrazićasz, \przeobrazićają, \przeobrazićaj, \przeobrazićał, \przeobrazićany
«wprowadzić, spowodować duże zmiany, udoskonalenia zmieniające wygląd, postać, charakter czegoś, kogoś; przekształcić, przerobić, przeistoczyć»

Nowy strój przeobraził go całkowicie.

Rozwój przemysłu przeobraził krajobraz.

Nowe meble przeobraziły pokój.

Urodzenie się dziecka przeobraziło ich życie.

Uśmiech przeobraził jej twarz.

przeobrazić się - przeobrażać się
1. «zmienić swoją postać, wygląd zewnętrzny, stać się innym niż poprzednio»

Z dziecka przeobraził się w młodego mężczyznę.

W każdej roli przeobraża się nie do poznania.

2. «przekształcić się z jednej formy w inną, z jednego stadium rozwojowego do następnego»

Poczwarka przeobraża się w motyla.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przeobrażać się – przeobrazić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o postaci, charakterze, wyglądzie zewnętrznym: ulegać zmianie; przekształcać się, przeistaczać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stopniowo przeobrażał się czyjś charakter. Z dziewczyny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przekształcić — dk VIa, przekształcićcę, przekształcićcisz, przekształcićkształć, przekształcićcił, przekształcićcony przekształcać ndk I, przekształcićam, przekształcićasz, przekształcićają, przekształcićaj, przekształcićał, przekształcićany 1. «nadać czemuś… …   Słownik języka polskiego

  • przemienić — dk VIa, przemienićnię, przemienićnisz, przemienićmień, przemienićnił, przemienićniony przemieniać ndk I, przemienićam, przemienićasz, przemienićają, przemienićaj, przemienićał, przemienićany «nadać komuś, czemuś inną postać, formę, przeobrazić,… …   Słownik języka polskiego

  • przeobrażenie — n I 1. rzecz. od przeobrazić. 2. lm D. przeobrażenieeń «zmiana postaci, wyglądu zewnętrznego, charakteru, formy; przejście jednej formy w inną; przemiana» Przeobrażenia gospodarcze, polityczne. Przeobrażenia słowotwórcze. Przeobrażenie duchowe,… …   Słownik języka polskiego

  • przerodzić — dk VIa, przerodzićdzę, przerodzićdzisz, przerodzićrodź a. przerodzićródź, przerodzićdził, przerodzićdzony przeradzać ndk I, przerodzićam, przerodzićasz, przerodzićają, przerodzićaj, przerodzićał, przerodzićany «zmienić, odmienić kogoś (coś)… …   Słownik języka polskiego

  • zamienić — dk VIa, zamienićnię, zamienićnisz, zamienićmień, zamienićnił, zamienićniony zamieniać ndk I, zamienićam, zamienićasz, zamienićają, zamienićaj, zamienićał, zamienićany 1. «dać, otrzymać coś w zamian za coś, zastąpić jedną rzecz inną; zrobić… …   Słownik języka polskiego

  • zmienić — 1. Zmienić skórę «przeobrazić się gruntownie, zmienić poglądy, zwykle ze względów koniunkturalnych»: Nie czuł w sobie nie tylko potrzeby pośpiechu, lecz także strachu ani wściekłości, ani bólu, ani żalu, ani łkania, nic w ogóle, bo musiał… …   Słownik frazeologiczny

  • zmieniać — 1. Zmienić skórę «przeobrazić się gruntownie, zmienić poglądy, zwykle ze względów koniunkturalnych»: Nie czuł w sobie nie tylko potrzeby pośpiechu, lecz także strachu ani wściekłości, ani bólu, ani żalu, ani łkania, nic w ogóle, bo musiał… …   Słownik frazeologiczny

  • odmienić — dk VIa, odmienićnię, odmienićnisz, odmienićmień, odmienićnił, odmienićniony odmieniać ndk I, odmienićam, odmienićasz, odmienićają, odmienićaj, odmienićał, odmienićany 1. «uczynić kogoś albo coś innym; przeobrazić, przemienić, zamienić» Odmienić… …   Słownik języka polskiego

  • poobracać — dk I, poobracaćam, poobracaćasz, poobracaćają, poobracaćaj, poobracaćał, poobracaćany 1. «obrócić, ustawić kolejno w pozycji odwrotnej wiele czegoś» Poobracać krzesła do góry nogami. 2. «obrócić czymś wielokrotnie, pokręcić czymś przez jakiś… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.