przeoczenie


przeoczenie
n I
1. rzecz. od przeoczyć.
2. lm D. \przeoczenieeń
«opuszczenie czegoś, luka wynikająca z braku uwagi, z niedopatrzenia; błąd, niedokładność»

Drobne przeoczenia w tekście.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przeoczenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. przeoczyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przeoczenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. przeoczenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} niezauważenie czegoś, błąd… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwaga — Coś umknęło (czyjejś) uwadze, uszło (czyjejś) uwagi (uwadze) «coś nie zostało zauważone, spostrzeżone przez kogoś»: (...) uśmiechnęli się nieznacznie, co jednak nie uszło uwagi oficera. J. Himilsbach, Przepychanka. Inne szczegóły w zasadzie nie… …   Słownik frazeologiczny

  • drogo — drożej przysłów. od drogi w zn. 1 Kupić co drogo. To dla mnie za drogo. Wszystko tak drogo kosztuje. Zapłacić za coś drożej. ◊ Coś (np. przeoczenie, zaniedbanie) drogo kogoś kosztuje, może kogoś drogo kosztować «coś jest, może być przyczyną… …   Słownik języka polskiego

  • niedopatrzenie — n I 1. rzecz. od nie dopatrzyć. 2. lm D. niedopatrzenietrzeń «brak uwagi, dozoru; przeoczenie, nieuwaga; omyłka wskutek nieuwagi» Najmniejsze niedopatrzenie mogło spowodować wypadek. Niedopatrzenia w obliczeniach. Przez niedopatrzenie wybuchł… …   Słownik języka polskiego

  • przejechać — dk, przejechaćjadę, przejechaćjedziesz, przejechaćjedź, przejechaćał, przejechaćany przejeżdżać ndk I, przejechaćam, przejechaćasz, przejechaćają, przejechaćaj, przejechaćał, przejechaćany 1. «jadąc przebyć jakąś drogę, przestrzeń» Przejechać… …   Słownik języka polskiego

  • przepuścić — dk VIa, przepuścićpuszczę, przepuścićpuścisz, przepuścićpuść, przepuścićścił, przepuścićpuszczony przepuszczać ndk I, przepuścićam, przepuścićasz, przepuścićają, przepuścićaj, przepuścićał, przepuścićany 1. «pozwolić komuś przekroczyć jakiś… …   Słownik języka polskiego

  • ewidentny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} oczywisty, jasny, widoczny, wyraźny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ewidentne przeoczenie. Ewidentne nadużycie. Ewidentny faul. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedopatrzenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. niedopatrzenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} pomyłka wskutek roztargnienia, nieuwagi; brak dostatecznej czujności; przeoczenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedopatrzenie pielęgniarki może pacjenta kosztować życie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.