przepowiedzieć


przepowiedzieć
dk, \przepowiedziećwiem, \przepowiedziećwiesz, \przepowiedziećwiedzą, \przepowiedziećwiedz, \przepowiedziećdział, \przepowiedziećwiedzieli, \przepowiedziećwiedziany - przepowiadać ndk I, \przepowiedziećam, \przepowiedziećasz, \przepowiedziećają, \przepowiedziećaj, \przepowiedziećał, \przepowiedziećany
1. «powiedzieć, przewidzieć, co będzie w przyszłości na podstawie intuicji, wróżb lub (rzadziej) racjonalnych przesłanek»

Przepowiedzieć komuś przyszłe losy, sławę, upadek.

Meteorolodzy przepowiadają ostrą zimę.

2. pot. «powtórzyć sobie coś odczytując lub mówiąc dla lepszego zapamiętania»

Przepowiedzieć lekcję, wiersz.

Przepowiedzieć powitalną przemowę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przepowiedzieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przepowiadać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepowiadać — → przepowiedzieć …   Słownik języka polskiego

  • przepowiadać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przepowiadaćam, przepowiadaća, przepowiadaćają, przepowiadaćany {{/stl 8}}– przepowiedzieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XId, przepowiadaćwiem, przepowiadaćwie, przepowiadaćwiedzą, przepowiadaćdział, przepowiadaćdzieli …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • proroczo — przysłów. od proroczy Przepowiedzieć coś proroczo …   Słownik języka polskiego

  • prze- — 1. «przedrostek wyrażający następujące odcienie znaczeniowe w tematach czasowników, z którymi się łączy» a) «przebycie czegoś, np. przebiec, przefrunąć, przelecieć» b) «przedzielenie, przeniknięcie czegoś, przejście przez coś, np. przebić,… …   Słownik języka polskiego

  • wyczytać — dk I, wyczytaćam, wyczytaćasz, wyczytaćają, wyczytaćaj, wyczytaćał, wyczytaćany wyczytywać ndk VIIIa, wyczytaćtuję, wyczytaćtujesz, wyczytaćtuj, wyczytaćywał, wyczytaćywany 1. «czytając dowiedzieć się czegoś albo o czymś» Wyczytać wiadomość z… …   Słownik języka polskiego

  • wykrakać — dk IX, wykrakaćkraczę, wykrakaćkraczesz, wykrakaćkracz, wykrakaćał, wykrakaćany pot. «przepowiedzieć coś złego; wywołać coś złego mówiąc o tym, przewidując to» Wykrakać nieszczęście …   Słownik języka polskiego

  • wyprorokować — dk IV, wyprorokowaćkuję, wyprorokowaćkujesz, wyprorokowaćkuj, wyprorokowaćował, wyprorokowaćowany «wywróżyć, przepowiedzieć coś» Wyprorokować nieszczęście …   Słownik języka polskiego

  • wywróżyć — dk VIb, wywróżyćżę, wywróżyćżysz, wywróżyćwróż, wywróżyćżył, wywróżyćżony «przepowiedzieć, przewidzieć przyszłość, coś, co nastąpi w przyszłości (zwykle na podstawie jakichś znaków, objawów albo linii dłoni lub układu kart)» Wywróżyć komuś… …   Słownik języka polskiego

  • powróżyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, powróżyćżę, powróżyćży {{/stl 8}}{{stl 7}} przepowiedzieć komuś przyszłość na podstawie układu kart, linii na ręce itp.; wróżyć przez pewien czas : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powróżyć komuś z ręki, z kart. Powróżyć sobie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.