przepustka


przepustka
ż III, CMs. \przepustkatce; lm D. \przepustkatek
1. «dokument zezwalający na wejście do jakiejś instytucji, jakiegoś zakładu, wyjście z nich lub przebywanie na jakimś terenie, także na wwóz albo wywóz towarów»

Stała przepustka.

Przepustka jednorazowa.

Biuro przepustek.

Wejść gdzieś za przepustką.

Wydać komuś przepustkę.

Otrzymać przepustkę.

pot. Być na przepustce «zwykle o żołnierzu: przebywać przez określony czas poza terenem koszar, mając dokument zezwalający na to»
2. «rodzaj ruchomej przegrody w kanale»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przepustka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. przepustkatce; lm D. przepustkatek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokument dający prawo wejścia do jakiejś instytucji, zakładu, na teren strzeżony lub opuszczenia ich, albo do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • baczność — Mieć się na baczności (przed kimś, przed czymś) «być czujnym, ostrożnym w stosunku do kogoś, czegoś; uważać»: Należy mieć się na baczności przed tymi, którzy wsiadają nocą do pociągu dalekobieżnego bez bagażu. J. Pałkiewicz, Przepustka …   Słownik frazeologiczny

  • syreni — 1. Syreni głos, śpiew itp. «głos, śpiew itp. czarujący, urzekający pięknem, uwodzicielski, kusicielski, tak jak śpiew syren»: (...) do miasta chodziło się jedynie za przepustką, a na przepustkę niełatwo zasłużyć (...). W tych warunkach ryzykowano …   Słownik frazeologiczny

  • szczur — 1. Szczur lądowy «o kimś przebywającym stale na lądzie, źle znoszącym morskie podróże, nieznającym spraw morskich (w przeciwieństwie do rybaków i marynarzy)»: Twarda szkoła żeglugi stopniowo przekształca szczurów lądowych w ludzi morza.… …   Słownik frazeologiczny

  • węgiel — Spalić coś na węgiel «spalić coś całkowicie»: W ognisku upieczemy kilka królików na kolację. Ci najbardziej niezręczni będą jeść mięso spalone prawie na węgiel (...). J. Pałkiewicz, Przepustka. Siedzieć, stać itp. jak na rozżarzonych węglach zob …   Słownik frazeologiczny

  • wilk — 1. Bajka o żelaznym wilku «opowiadanie o czymś, co wydaje się nieprawdopodobne, nierealne, w co trudno uwierzyć»: Bezrobocie w peerelu oficjalnie nie istniało, więc i zasiłki dla bezrobotnych wydawały się bajką o żelaznym wilku. Metr 06/04/2001.… …   Słownik frazeologiczny

  • za — 1. «przyimek łączący się z rzeczownikami (lub innymi wyrazami w ich funkcji) w bierniku lub narzędniku» a) «w połączeniach z biernikiem tworzy wyrażenia, w których najczęściej są oznaczone: miejsce, do którego jest skierowane jakieś działanie… …   Słownik języka polskiego

  • glejt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. glejtjcie {{/stl 8}}{{stl 7}} w średniowieczu: dokument zapewniający bezpieczny przejazd przez jakieś terytorium, wydawany przez panującego; list żelazny, przepustka <czes. z niem.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jednorazowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonany, zdarzający się, zachodzący tylko jeden raz; jednokrotny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jednorazowa premia. Jednorazowa przepustka. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wjazdowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. wjazd I, II: Przepustka, wiza wjazdowa. Brama, uliczka wjazdowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.