przepychać


przepychać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przepychać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przepychaćam, przepychaća, przepychaćają, przepychaćany {{/stl 8}}– przepchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, {{/stl 8}}przepchnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przepychaćnę, przepychaćnie, przepychaćnij,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepychać się – przepchać się, przepchnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} z użyciem siły otwierać sobie przejście w tłumie ludzi, gąszczu pojazdów itp.; przeciskać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepychać się do kasy, do wyjścia. Przepchnąć się przez ciżbę …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepchać — dk I, przepchaćam, przepchaćasz, przepchaćają, przepchaćaj, przepchaćał, przepchaćany przepchnąć dk Va, przepchaćnę, przepchaćniesz, przepchaćnij, przepchaćnął, przepchaćnęła, przepchaćnęli, przepchaćnięty, przepchaćnąwszy przepychać ndk I,… …   Słownik języka polskiego

  • ciżba — ż IV, CMs. ciżbabie; lm D. ciżb «wielka liczba stłoczonych ludzi (rzadziej jakichś przedmiotów); tłum, gromada, rzesza» Ciżba ludzka. Gęsta, zbita ciżba. Ciżba samochodów na jezdni. Przepychać się przez ciżbę …   Słownik języka polskiego

  • odepchnąć — dk Va, odepchnąćpchnę, odepchnąćpchniesz, odepchnąćpchnij, odepchnąćpchnął, odepchnąćpchnęła, odepchnąćpchnęli, odepchnąćpchnięty odpychać ndk I, odepchnąćam, odepchnąćasz, odepchnąćają, odepchnąćaj, odepchnąćał, odepchnąćany «odsunąć kogoś, coś… …   Słownik języka polskiego

  • tłum — m IV, D. u, Ms. tłummie; lm M. y 1. «bardzo duża liczba ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu, rzesza, ciżba; zwykle w lm: wielka liczba, mnóstwo» Zbity tłum. Nieprzebrane tłumy. Tłum, tłumy wczasowiczów, przechodniów. Przepychać się przez tłum.… …   Słownik języka polskiego

  • bezceremonialnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezceremonialny: Przepychać się bezceremonialnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na grandę — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} bezceremonialnie, brutalnie, gwałtownie, nie licząc się z niczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepychać się na grandę. Na grandę załatwić sobie mieszkanie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pchać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} siłą przeciskać się przez stłoczoną grupę ludzi; wpychać się, przepychać się; też: tłoczyć się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pchać się przez zatłoczone drzwi. Pchać się do autobusu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeciskaćam, przeciskaća, przeciskaćają, przeciskaćany {{/stl 8}}– przecisnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przeciskaćnę, przeciskaćciśnie, przeciskaćciśnij, przeciskaćnął, przeciskaćnęli, przeciskaćnięty {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.