przerabiać


przerabiać
ndk I, \przerabiaćam, \przerabiaćasz, \przerabiaćają, \przerabiaćaj, \przerabiaćał, \przerabiaćany
1. forma ndk czas. przerobić (p.)
2. zwykle w imiesł. biernym «wplatać coś w tkaninę, tkając przeplatać czymś; przetykać»

Szyfon przerabiany srebrem.

Makata przerabiana złotem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerabiać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przerabiaćam, przerabiaća, przerabiaćają, przerabiaćany {{/stl 8}}– przerobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przerabiaćbię, przerabiaćbi, przerabiaćrób, przerabiaćbiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerabiać — Przerobić coś na własną, na swoją modłę zob. modła 3. Przerobić kogoś na swoją modłę zob. modła 4. Przerobić kogoś na swoje, własne kopyto zob. kopyto 1 …   Słownik frazeologiczny

  • przerobić — dk VIa, przerobićbię, przerobićbisz, przerobićrób, przerobićbił, przerobićbiony przerabiać ndk I, przerobićam, przerobićasz, przerobićają, przerobićaj, przerobićał, przerobićany 1. «opracować coś powtórnie, zmienić kształt, formę czegoś… …   Słownik języka polskiego

  • trawestować — ndk IV, trawestowaćtuję, trawestowaćtujesz, trawestowaćtuj, trawestowaćował, trawestowaćowany «przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej sytuacji, przerabiać utwór literacki o charakterze poważnym na żartobliwy lub… …   Słownik języka polskiego

  • brykietować — ndk IV, brykietowaćtuję, brykietowaćtujesz, brykietowaćtuj, brykietowaćował, brykietowaćowany techn. «przerabiać mechanicznie pod wysokim ciśnieniem drobnoziarniste materiały na brykiety» …   Słownik języka polskiego

  • koksować — ndk IV, koksowaćsuję, koksowaćsujesz, koksowaćsuj, koksowaćował, koksowaćowany 1. techn. «przerabiać węgiel kamienny lub produkty naftowe na koks przez ogrzewanie węgla w bardzo wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza lub przez specjalną… …   Słownik języka polskiego

  • kompost — m IV, D. u, Ms. kompostoście; lm M. y «nawóz organiczny otrzymywany z mieszaniny różnych odpadków, głównie roślinnych, przekładanych ziemią lub torfem w stosach, po ich częściowym rozkładzie tlenowym przez drobnoustroje» Przerabiać odpadki… …   Słownik języka polskiego

  • kuźniczo — rzad. przysłów. od kuźniczy Przerabiać stal kuźniczo …   Słownik języka polskiego

  • mleć — ndk XI, mielę, mielesz, miel, mełł, mełła, mełli, mielony «kruszyć, rozdrabniać, rozcierać coś na drobne cząsteczki (na proszek, na miazgę), posługując się odpowiednimi przyrządami i urządzeniami mechanicznymi; przerabiać zboże na mąkę, kaszę»… …   Słownik języka polskiego

  • nicować — ndk IV, nicowaćcuję, nicowaćcujesz, nicowaćcuj, nicowaćował, nicowaćowany «przerabiać, odnawiać jakąś część garderoby, odwracając tkaninę na lewą stronę» Nicowany płaszcz. Nicowana marynarka. Nicować spodnie. przen. «roztrząsać, rozpatrywać coś… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.