przerodzić


przerodzić
dk VIa, \przerodzićdzę, \przerodzićdzisz, \przerodzićrodź a. \przerodzićródź, \przerodzićdził, \przerodzićdzony - przeradzać ndk I, \przerodzićam, \przerodzićasz, \przerodzićają, \przerodzićaj, \przerodzićał, \przerodzićany
«zmienić, odmienić kogoś (coś) gruntownie; przekształcić, przeobrazić»

Miłość, przeżycia przerodziły kogoś.

Obcowanie z nim przerodziło ją zupełnie.

przerodzić się - przeradzać się «zmienić się pod jakimś względem; przeobrazić się, przekształcić się»

Przerodziła się pod wpływem miłości.

Niechęć przerodziła się w nienawiść.

Spór przerodził się w kłótnię.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerodzić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przeradzać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeradzać — → przerodzić …   Słownik języka polskiego

  • prze- — 1. «przedrostek wyrażający następujące odcienie znaczeniowe w tematach czasowników, z którymi się łączy» a) «przebycie czegoś, np. przebiec, przefrunąć, przelecieć» b) «przedzielenie, przeniknięcie czegoś, przejście przez coś, np. przebić,… …   Słownik języka polskiego

  • przeradzać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeradzać sięam się, przeradzać sięa się, przeradzać sięają się {{/stl 8}}– przerodzić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przeradzać siędzę się, przeradzać siędzi się, przeradzać sięródź się {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.