przerost


przerost
m IV, D. -u, Ms. \przerostoście; lm M. -y
1. «rozszerzenie, rozrośnięcie się czegoś do nadmiernie wielkich rozmiarów; wybujałość, nadmiar»

Przerosty administracyjne.

Przerost ambicji.

Przerost fantazji, wyobraźni.

Przerost uczuciowości.

2. leśn. «drzewo znacznie wyższe i szybciej się rozwijające niż otaczające je drzewa tego samego wieku»
3. med. «powiększenie się objętości i wagi części ciała lub narządu (także jego części) bez zwiększenia się liczby komórek na skutek choroby lub wzmożonej pracy danej części ciała albo narządu»

Przerost nerki, mięśnia sercowego.

Przerost mięśni u sportowców.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerost — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. przerostoście {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadmierne zwiększenie się, rozrośnięcie się czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerost zatrudnienia w administracji. Przerost… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • hipertrofia — ż I, DCMs. hipertrofiafii, blm 1. biol. «zwiększenie wymiarów poszczególnych narządów u gatunków niektórych szczepów w toku ich ewolucji lub w rozwoju osobniczym» 2. med. «nadmierne powiększenie objętości i wagi części ciała lub narządu (także… …   Słownik języka polskiego

  • biurokracja — ż I, DCMs. biurokracjacji, blm 1. «system zarządzania, w którym decydującą rolę spełnia aparat administracyjny» 2. «grupa ludzi zawodowo trudniąca się administrowaniem i organizacją pracy instytucji państwowych, gospodarczych, społecznych» 3. pot …   Słownik języka polskiego

  • technicyzm — m IV, D. u, Ms. technicyzmzmie, blm 1. książk. «przerost formy nad treścią w dziele; formalizm» 2. książk. «przesadne uznawanie prymatu techniki w życiu społecznym» …   Słownik języka polskiego

  • biurokracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} typ zarządzania, w którym decydującą rolę odgrywa aparat administracyjny {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} grupa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • hipertrofia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}med. {{/stl 8}}{{stl 7}} zwiększenie się objętości tkanki lub narządu wskutek powiększenia się masy tworzących je komórek; przerost {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.