przerysować


przerysować
dk IV, \przerysowaćsuję, \przerysowaćsujesz, \przerysowaćsuj, \przerysowaćował, \przerysowaćowany - przerysowywać ndk VIIIa, \przerysowaćowuję, \przerysowaćowujesz, \przerysowaćowuj, \przerysowaćywał, \przerysowaćywany
«narysować rysunek powtórnie albo narysować coś według wzoru; skopiować»

Przerysować plan, szkic, rysunek.

Przerysować fason sukni z żurnala.

przen. «przesadnie podkreślić, wyolbrzymić, zaakcentować pewne cechy czegoś, położyć zbytni nacisk na coś»

Aktor przerysował odtwarzaną postać.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerysowywać — → przerysować …   Słownik języka polskiego

  • przerysowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przerysowywaćowuję, przerysowywaćowuje, przerysowywaćany {{/stl 8}}– przerysować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, przerysowywaćsuję, przerysowywaćsuje, przerysowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pastiszowo — przysłów. od pastiszowy Pastiszowo przerysować odtwarzaną postać …   Słownik języka polskiego

  • przenieść — dk XI, przenieśćniosę, przenieśćniesiesz, przenieśćnieś, przenieśćniósł, przenieśćniosła, przenieśćnieśli, przenieśćniesiony przenosić ndk VIa, przenieśćnoszę, przenieśćnosisz, przenieśćnoś, przenieśćnosił, przenieśćnoszony 1. «zabrać coś z… …   Słownik języka polskiego

  • przerysowanie — n I 1. rzecz. od przerysować. 2. lm D. przerysowanieań fot. «zniekształcenie wzajemnych proporcji obrazu fotograficznego polegające na przesadnie wielkim oddaniu jego elementów pierwszoplanowych; występuje przy fotografowaniu ze zbyt bliskiej… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.