przerywać


przerywać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przerywaćam, przerywaća, przerywaćają, przerywaćany {{/stl 8}}– przerwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, przerywaćrwę, przerywaćrwie, przerywaćrwij, przerywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerywać się – przerwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać rozerwaniu na dwie części : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sznurek, wąż się przerwał. To słaba linka, często się przerywa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerwać — dk IX, przerwaćrwę, przerwaćrwiesz, przerwaćrwij, przerwaćał, przerwaćany przerywać ndk I, przerwaćam, przerwaćasz, przerwaćają, przerwaćaj, przerwaćał, przerwaćany 1. «rwąc przepołowić coś, przedzielić na dwie części, rozerwać, zrobić wyrwę w… …   Słownik języka polskiego

  • odrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odrywaćam, odrywaća, odrywaćają, odrywaćany {{/stl 8}}– oderwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, odrywaćrwę, odrywaćrwie, odrywaćrwij, odrywaćrwany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przedzierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przedzieraćam, przedzieraća, przedzieraćają, przedzieraćany {{/stl 8}}– przedrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vb, przedzieraćdrę, przedzieraćdrze, przedzieraćdrzyj, przedzieraćdarł, przedzieraćdarli, przedzieraćdarty …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozlatywać się na kawałki, pękać pod obciążeniem; drzeć się, rozdzierać się, przerywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stare firanki rwą się w praniu. Rwie się sznurek w snopowiązałce.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, staję, staje, stawaćwaj {{/stl 8}}– stanąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, stawaćnę, stawaćnie, stań, stawaćnął, stawaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować pozycję, przy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zatrzymywaćmuję, zatrzymywaćmuje, zatrzymywaćany {{/stl 8}}– zatrzymać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, zatrzymywaćam, zatrzymywaća, zatrzymywaćają, zatrzymywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zawieszać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zawieszaćam, zawieszaća, zawieszaćają, zawieszaćany {{/stl 8}}– zawiesić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zawieszaćwieszę, zawieszaćsi, zawieszaćwieś, zawieszaćwieszony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • budzić — ndk VIa, budzićdzę, budzićdzisz, budź, budzićdził, budzićdzony 1. «przerywać czyjś sen» Budziło ją bicie zegara. Budzić kogoś do pracy, na śniadanie, ze snu, z drzemki. □ Nie budź licha, póki śpi.przen. Wiosenne słońce budziło przyrodę do życia.… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.