przerzedzić


przerzedzić
dk VIa, \przerzedzićdzę, \przerzedzićdzisz, \przerzedzićrzedź, \przerzedzićdził, \przerzedzićdzony - przerzedzać ndk I, \przerzedzićam, \przerzedzićasz, \przerzedzićają, \przerzedzićaj, \przerzedzićał, \przerzedzićany
1. «zrobić rzadszym przez częściowe wycięcie, wyrwanie czegoś; przetrzebić»

Przerzedzić sad, zagajnik.

Przerzedzić drzewostan lasu.

Przerzedzić gęsto rosnące rośliny.

2. «zmniejszyć liczebnie, ilościowo; uszczuplić, zmaleć»

Wojna przerzedziła nasze pokolenie.

Pożar przerzedził las.

przerzedzić się - przerzedzać się
1. «stać się rzadszym; zrzednieć»

Las się przerzedził.

Liście na drzewie się przerzedziły.

Komuś się przerzedziły włosy.

Przerzedzająca się mgła.

2. «zmaleć liczebnie, ilościowo; uszczuplić się, zmniejszyć się»

Grono znajomych się przerzedziło.

Szeregi wojska się przerzedziły.

Tłum na ulicach się przerzedzał.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przerzedzać się – przerzedzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się rzadszym, mniej gęstym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerzedziła mu się czupryna. Las, zagajnik się przerzedził. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerzedzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przerzedzaćam, przerzedzaća, przerzedzaćają, przerzedzaćany {{/stl 8}}– przerzedzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przerzedzaćdzę, przerzedzaćdzi, przerzedzaćrzedź, przerzedzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerąbać — dk IX, przerąbaćbię, przerąbaćbiesz, przerąbaćrąb, przerąbaćał, przerąbaćany przerąbywać ndk VIIIa, przerąbaćbuję, przerąbaćbujesz, przerąbaćbuj, przerąbaćywał, przerąbaćywany 1. «rąbiąc przeciąć na dwie części, na pół; rozciąć, rozrąbać»… …   Słownik języka polskiego

  • przerwać — dk IX, przerwaćrwę, przerwaćrwiesz, przerwaćrwij, przerwaćał, przerwaćany przerywać ndk I, przerwaćam, przerwaćasz, przerwaćają, przerwaćaj, przerwaćał, przerwaćany 1. «rwąc przepołowić coś, przedzielić na dwie części, rozerwać, zrobić wyrwę w… …   Słownik języka polskiego

  • przetrzebić — dk VIa, przetrzebićbię, przetrzebićbisz, przetrzebićtrzeb, przetrzebićbił, przetrzebićbiony rzad. przetrzebiać ndk I, przetrzebićam, przetrzebićasz, przetrzebićają, przetrzebićaj, przetrzebićał, przetrzebićany 1. «w odniesieniu do roślin,… …   Słownik języka polskiego

  • zrzednąć — dk Vc, zrzednąćnie, zrzednąćdnął a. zrzedł, zrzednąćdła, zrzednąćdłszy «stać się rzadkim lub rzadszym, mniej gęstym, bardziej rozproszonym, przerzedzić się, stać się mniej ścisłym, zwartym, rozrzedzić się» Dym, kurz zrzedł. Mgła zrzedła. Las… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.