przesądzić


przesądzić
dk VIa, \przesądzićdzę, \przesądzićdzisz, \przesądzićsądź, \przesądzićdził, \przesądzićdzony - przesądzać ndk I, \przesądzićam, \przesądzićasz, \przesądzićają, \przesądzićaj, \przesądzićał, \przesądzićany
«z góry coś osądzić; orzec, zawyrokować o czymś, rozstrzygnąć coś»

Przesądzić sprawę.

Czyjś los był przesądzony.

Wynik meczu był z góry przesądzony.

Niska cena przesądziła o zakupie artykułu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przesadzić — dk VIa, przesadzićdzę, przesadzićdzisz, przesadzićsadź, przesadzićdził, przesadzićdzony przesadzać ndk I, przesadzićam, przesadzićasz, przesadzićają, przesadzićaj, przesadzićał, przesadzićany 1. «wyjąć, wykopać roślinę z ziemi i posadzić w innym… …   Słownik języka polskiego

  • przesadzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przesadzaćam, przesadzaća, przesadzaćają, przesadzaćany {{/stl 8}}– przesadzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przesadzaćdzę, przesadzaćdzi, przesadzaćsadź, przesadzaćsadzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poprzesadzać — dk I, poprzesadzaćam, poprzesadzaćasz, poprzesadzaćają, poprzesadzaćaj, poprzesadzaćał, poprzesadzaćany «przesadzić wiele osób na inne miejsca; przesadzić, zasadzić gdzie indziej wiele roślin» Poprzesadzać gości, uczniów. Poprzesadzać drzewa,… …   Słownik języka polskiego

  • poprzesadzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, poprzesadzaćam, poprzesadzaća, poprzesadzaćają, poprzesadzaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przesadzić wiele roślin gdzie indziej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poprzesadzać kwiaty do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • igła — 1. Coś (zwykle jakieś ubranie) jest (prosto) z igły, prosto spod igły, jak z igły, jak spod igły «coś (zwykle ubranie) jest nowe, świeże»: Przy szynkwasie stał młody policjant w mundurze prosto z igły, błyszczący jak nowy pieniążek w obiegu. I.… …   Słownik frazeologiczny

  • miara — 1. Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miara, miarka; coś dopełniło miary czegoś, przepełniło miarę czegoś «jest czegoś, zwykle czegoś złego, więcej niż można znieść lub tolerować»: Miarka się przebrała i oczekujemy, że premier dojdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • pała — 1. pot. Na pałę «bez przygotowania, bez rozpoznania sytuacji, nie zważając na następstwa»: – Daj mu szansę! Niech nadleci bliżej! Wystrzelasz rakiety na pałę... i co potem – uspokajał łagodnie por. Mendela. B. Ejbich, Niebo. 2. posp. Przegiąć… …   Słownik frazeologiczny

  • przeciągnąć — strunę «pozwolić sobie na zbyt wiele, przesadzić w czymś»: W ogóle wobec pana Albina zachowywał się prowokująco, zawsze jednak pamiętał o tym, by nie przeciągać struny i nie dać mu słusznego powodu do natychmiastowego wydalenia z kawiarni. H.… …   Słownik frazeologiczny

  • przeciągać — Przeciągnąć strunę «pozwolić sobie na zbyt wiele, przesadzić w czymś»: W ogóle wobec pana Albina zachowywał się prowokująco, zawsze jednak pamiętał o tym, by nie przeciągać struny i nie dać mu słusznego powodu do natychmiastowego wydalenia z… …   Słownik frazeologiczny

  • grubo — grubobiej 1. przysłów. od gruby a) w zn. 1: Grubo opatuleni, ubrani. Chleb grubo krojony, posmarowany. Mąka grubo mielona. Serwis grubo złocony. ◊ Grubo ciosany «niedelikatny, pospolity, ordynarny; o człowieku: bez ogłady, nieobyty, nieokrzesany» …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.