przesiadywać


przesiadywać
ndk VIIIa, \przesiadywaćduję, \przesiadywaćdujesz, \przesiadywaćduj, \przesiadywaćywał
«siedzieć gdzieś często, długo»

Przesiadywać na ławce w parku.

Przesiadywać całe tygodnie na wsi.

Przesiadywać w biurze poza godzinami pracy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przesiadywać — gdzieś kamieniem, kołkiem, murem zob. kamień 14. Przesiadywać nad czymś kamieniem zob. kamień 15 …   Słownik frazeologiczny

  • przesiadywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przesiadywaćduję, przesiadywaćduje {{/stl 8}}{{stl 7}} często i długo gdzieś przebywać, siedzieć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Całe dnie przesiadywał u sąsiadki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kamień — 1. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili «oby takich (ludzi) było więcej» 2. Być komuś, stać się dla kogoś kamieniem (młyńskim) u szyi «być komuś ciężarem, przeszkodą, stwarzać kłopot swoją obecnością»: (...) stałem się dla Alicji kamieniem u szyi.… …   Słownik frazeologiczny

  • kamień — m I, D. kamieńenia; lm M. kamieńenie, D. kamieńeni 1. «bryła skalna, zwykle twarda, spoista i ciężka; niewielki odłamek takiej bryły; w górnictwie: urobek skały płonnej» Kamień polny, przydrożny, narzutowy. Kamienie nadbrzeżne. Posąg wykuty w… …   Słownik języka polskiego

  • kołek — 1. pot. Ktoś sam, samotny jak kołek (w płocie) «ktoś bardzo samotny»: Wolałabym być głodna, brudna i zmarznięta, ale z mamą, z kimś, kto... kto mnie kocha. Tam jestem sama, jak kołek w płocie... B. Ostrowicka, Kraina. 2. pot. Zawiesić coś na… …   Słownik frazeologiczny

  • knajpa — ż IV, CMs. knajpapie; lm D. knajp pot. «restauracja zwłaszcza podrzędna; bar» Jadać, przesiadywać w knajpie. Włóczyć się po knajpach. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • knajpować — ndk IV, knajpowaćpuję, knajpowaćpujesz, knajpowaćpuj, knajpowaćował przestarz. «przesiadywać, spędzać czas w knajpach» …   Słownik języka polskiego

  • po — «przyimek wchodzący w skład licznych związków wyrazowych, łączący się zwykle z miejscownikiem, rzadziej z biernikiem, wyjątkowo z celownikiem» 1. «w połączeniach z miejscownikiem wchodzi w skład wyrażeń oznaczających» a) «miejsce czynności… …   Słownik języka polskiego

  • pub — [wym. pab] m IV, D. u, Ms. pubie; lm M. y «bar z napojami alkoholowymi i zakąskami, popularny zwłaszcza w Anglii» Przesiadywać w pubie. Wstąpić na piwo do pubu. ‹ang.› …   Słownik języka polskiego

  • wysiadywać — ndk VIIIa, wysiadywaćduję, wysiadywaćdujesz, wysiadywaćduj, wysiadywaćywał, wysiadywaćywany 1. forma ndk czas. wysiedzieć (p.) 2. «siedzieć gdzieś często, długo; przesiadywać» Wysiadywać nad książką, w kawiarni. Całymi dniami wysiadywał u… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.