przybliżony


przybliżony
imiesł. bierny czas. przybliżyć (p.)
przybliżony w użyciu przym. «nie będący całkowicie ścisłym, niezupełnie sprecyzowany, mniej więcej dokładny»

Przybliżone obliczenia.

Przybliżona odległość.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przybliżony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niezbyt dokładny, trochę odbiegający od rzeczywistej wielkości, podany z jakimś błędem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przybliżony wynik, pomiar. Przybliżona wartość. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kilka — I + m. os. kilku; DCMs. kilku, N. kilkoma (kilku) «liczebnik nieokreślony oznaczający w sposób przybliżony liczbę od trzech do dziewięciu» Kilka zeszytów, piór, książek leży, leżało na półce. Kilka kobiet, kilku mężczyzn idzie, szło. Kupić kilka… …   Słownik języka polskiego

  • kilkadziesiąt — + m. os. kilkudziesięciu; DCMs. kilkudziesięciu, N. kilkudziesięcioma (kilkudziesięciu) «liczebnik nieokreślony oznaczający w sposób przybliżony liczbę od 20 do 90» Kilkadziesiąt zeszytów, piór, książek leży, leżało. Kilkadziesiąt kobiet,… …   Słownik języka polskiego

  • kilkanaście — + m. os. kilkunastu; DCMs. kilkunastu, N. kilkunastoma (kilkunastu) «liczebnik nieokreślony oznaczający w sposób przybliżony liczbę od 11 do 19» Kilkanaście zeszytów, piór, książek leży, leżało na półce. Kilkanaście dziewcząt, kilkunastu chłopców …   Słownik języka polskiego

  • kilkanaścioro — D. kilkanaściorga, CMs. kilkanaściorgu, N. kilkanaściorgiem «liczebnik zbiorowy oznaczający w sposób przybliżony liczbę od jedenastu do dziewiętnastu, używany w odniesieniu do osób różnej płci, dzieci i młodych zwierząt oraz do przedmiotów o… …   Słownik języka polskiego

  • kilkaset — + m. os. kilkuset; DCNMs. kilkuset «liczebnik nieokreślony oznaczający w sposób przybliżony liczbę od 200 do 900» Kilkaset zeszytów, piór, książek. Kilkaset kobiet, kilkuset mężczyzn idzie, szło. Kupić kilkaset zeszytów, piór, książek. Widzieć… …   Słownik języka polskiego

  • kilkoro — D. kilkorga, CMs. kilkorgu, B. kilkoro, N. kilkorgiem «liczebnik zbiorowy oznaczający w sposób przybliżony liczbę od trzech do dziewięciu, używany w odniesieniu do osób różnej płci, dzieci i młodych zwierząt oraz do przedmiotów o nazwie… …   Słownik języka polskiego

  • mikrospis — m IV, D. u, Ms. mikrospissie; lm M. y «spis niewielkiej, wybranej grupy ludzi dla celów statystycznych, dający przybliżony obraz stanu i struktury jakiegoś środowiska» Podsumować, opublikować wyniki mikrospisu …   Słownik języka polskiego

  • niespełna — «wyraz towarzyszący określeniom miary, liczby, dotyczącym najczęściej czasu trwania czegoś (rzadziej odległości przestrzennej lub liczonych przedmiotów); uwydatnia przybliżony charakter tych określeń; nie całkiem, niezupełnie, prawie» Miał… …   Słownik języka polskiego

  • około — «przyimek łączący się z dopełniaczem» a) «wchodzący w skład określeń czasu, miary itp., nadający im charakter przybliżony» Miał około piętnastu lat. Nauka trwała około sześciu miesięcy. Około połowy lipca wyjechał na urlop. b) przestarz.… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.