przybór


przybór
m IV, \przybórboru, Ms. \przybórborze; lm M. \przybórbory, D. \przybórborów
1. zwykle blm «wezbranie wody w jeziorze, rzece, morzu na skutek obfitych opadów atmosferycznych, odwilży»

Wiosenny przybór wód.

2. zwykle w lm «przedmioty użytkowe, służące do wykonywania czegoś, tworzące pewien komplet; narzędzia»

Przybory toaletowe.

Przybory do pisania, kreślenia.

Przybory żeglarskie, nawigacyjne.

Przybory techniczne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przybór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. przybórboru, Mc. przybórborze {{/stl 8}}{{stl 7}} powiększanie stanu wód w różnych zbiornikach, np. w jeziorze, rzece, morzu, wywołane różnymi czynnikami atmosferycznymi, np. opadami, topieniem się śniegu :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Freiberg (Mähren) — Příbor …   Deutsch Wikipedia

  • Freiberg in Mähren — Příbor …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der polnischen Bezeichnungen deutscher Orte — In dieser Liste werden Orten im deutschen Sprachraum (Städte, Flüsse, Inseln, Länder, Landschaften etc.) die Bezeichnungen gegenübergestellt, die im Polnischen üblich sind bzw. waren. Historische Bezeichnungen, die im allgemeinen Gebrauch im… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste polnischer Bezeichnungen deutscher Orte — In dieser Liste werden Orten im deutschen Sprachraum (Städte, Flüsse, Inseln, Länder, Landschaften etc.) die Bezeichnungen gegenübergestellt, die im Polnischen üblich sind bzw. waren. Historische Bezeichnungen, die im allgemeinen Gebrauch im… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste polnischer Bezeichnungen von Orten im deutschen Sprachraum — In dieser Liste werden Orten im deutschen Sprachraum (Städte, Flüsse, Inseln, Länder, Landschaften etc.) die Bezeichnungen gegenübergestellt, die im Polnischen üblich sind bzw. waren. Historische Bezeichnungen, die im allgemeinen Gebrauch im… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste polnischer Exonyme für deutsche Toponyme — In dieser Liste werden Orten im deutschen Sprachraum (Städte, Flüsse, Inseln, Länder, Landschaften etc.) die Bezeichnungen gegenübergestellt, die im Polnischen üblich sind bzw. waren. Historische Bezeichnungen, die im allgemeinen Gebrauch im… …   Deutsch Wikipedia

  • Pribor — Příbor …   Deutsch Wikipedia

  • Příbor — Příbor …   Deutsch Wikipedia

  • oblicze — 1. książk. Janusowe oblicze «dwustronny lub dwuznaczny charakter czegoś, dwa aspekty jakiejś sprawy»: W niniejszym artykule nie interesuje nas jednak socjologiczna analiza inteligencji. Chciałem tylko podkreślić janusowe oblicze tej warstwy,… …   Słownik frazeologiczny


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.