przybrzeżny


przybrzeżny
«położony, znajdujący się w pobliżu brzegu morza, rzeki, jeziora; typowy, charakterystyczny dla terenów położonych przy brzegu; nadbrzeżny»

Przybrzeżne krzewy, drzewa.

Przybrzeżne płycizny.

Wody przybrzeżne.

∆ Pas przybrzeżny «wody terytorialne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przybrzeżny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} znajdujący się na brzegu bądź w jego sąsiedztwie, charakterystyczny dla obszarów położonych nad brzegiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przybrzeżna roślinność. Przybrzeżne lasy, skały. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Список моллюсков Польши — Содержание 1 Брюхоногие 2 Двустворчатые 3 См. также 4 Ссылки …   Википедия

  • lido — n ndm geogr. «wynurzony ponad powierzchnię morza piaszczysty wał przybrzeżny, zamykający całkowicie lub częściowo zatokę morską, występujący głównie na adriatyckim wybrzeżu Włoch» ‹wł.› …   Słownik języka polskiego

  • litoralny — geogr. «przybrzeżny» Fauna, flora litoralna. Osady litoralne. ∆ Strefa litoralna → litoral ∆ antr. Typ litoralny «typ wyróżniany wśród ludności wybrzeży Morza Śródziemnego, odznaczający się śniadą cerą, ciemnymi kręconymi włosami i ciemnymi… …   Słownik języka polskiego

  • nadbrzeżny — nadbrzeżnyni «położony, występujący, znajdujący się, mieszkający na nadbrzeżu, nad brzegiem morza, rzeki, jeziora itp.; przybrzeżny» Nadbrzeżne bulwary, drogi, światła. Nadbrzeżne wydmy, piaski, łąki, skały, wzgórza. Nadbrzeżne osiedla, wsie.… …   Słownik języka polskiego

  • pas — I m IV, D. a, Ms. passie; lm M. y 1. «długi, wąski kawałek skóry, tkaniny itp. noszony na ubraniu (zwykle w talii)» Pas skórzany, plastikowy. Ściskać się pasem. Pas do spodni, do płaszcza (od spodni, od płaszcza). Zapiąć, poprawić pas. Spiąć… …   Słownik języka polskiego

  • pobrzeżny — książk. «znajdujący się na pobrzeżu; nadbrzeżny, przybrzeżny» Pobrzeżna strefa klimatyczna. Pobrzeżne skały …   Słownik języka polskiego

  • port — m IV, D. u, Ms. porcie; lm M. y «przybrzeżny obszar wodny wraz z przylegającym do niego pasem lądu, wyposażone w urządzenia zapewniające bezpieczny postój i obsługę statków, przeładunek towarów i obsługę ruchu pasażerskiego; miasto nadbrzeżne, w… …   Słownik języka polskiego

  • sieja — ż I, DCMs. siei; lm D. siei 1. «Coregonus, ryba z podrodziny o tej samej nazwie, zamieszkująca przybrzeżny pas wód Bałtyku oraz jeziora nadbałtyckie i alpejskie; w Polsce występuje pospolicie sieja wędrowna i sieja szlachetna» 2. zool. sieje… …   Słownik języka polskiego

  • statek — m III, D. statektku, N. statektkiem; lm M. statektki 1. «jednostka pływająca o napędzie spalinowym, parowym, elektrycznym, atomowym, mogąca się poruszać na wodzie, pod wodą lub ponad powierzchnią wody (poduszkowiec), przeznaczona do komunikacji… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.