regenerować


regenerować
ndk IV, \regenerowaćruję, \regenerowaćrujesz, \regenerowaćruj, \regenerowaćował, \regenerowaćowany
1. biol. «o organizmach żywych i ich częściach: odradzać, odnawiać, odtwarzać»

Niektóre zwierzęta szybko regenerują uszkodzone części ciała.

2. techn. «odświeżać, odnawiać coś za pomocą specjalnych środków chemicznych; usuwać szkodliwe domieszki»
regenerować się «o organizmach żywych i ich częściach: odradzać się, odnawiać się»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • regenerować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, regenerowaćruję, regenerowaćruje, regenerowaćany {{/stl 8}}– zregenerować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o organizmach żywych: odbudować, odradzać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • regenerować się – zregenerować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} o częściach ciała, narządach, tkankach lub komórkach organizmów żywych: odtwarzać się, odbudowywać się, odradzać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Regenerujący się naskórek. Skóra zregenerowała się po oparzeniu. <łac.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odnawiać się – odnowić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o jakimś systemie, organizacji: stawać się innym, lepszym, zmieniać się na lepsze pod wpływem pewnych procesów, także celowych, zamierzonych zabiegów wprowadzających doń nowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odradzać się – odrodzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaczynać na nowo żyć, istnieć, funkcjonować; odnawiać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyroda odradza się wiosną. Odrodziła się ich przyjaźń. Odradza się nauka, sztuka, przemysł.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odświeżać się – odświeżyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} doprowadzać swoje ubranie, swój wygląd do należytego stanu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odświeżyć się po podróży. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odtwarzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odtwarzaćam, odtwarzaća, odtwarzaćają, odtwarzaćany {{/stl 8}}– odtworzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, odtwarzaćrzę, odtwarzaćrzy, odtwarzaćrzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odtwarzać się – odtworzyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} regenerować się, odradzać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uszkodzone komórki odtworzyły się. Bardzo szybko odtworzyły się układy mafijne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ożywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ożywaćam, ożywaća, ożywaćają {{/stl 8}}– ożyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, ożyję, ożyje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przywracać do życia, regenerować się; odżywać : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zregenerować (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}regenerować (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.