regionalizacja


regionalizacja
ż I, DCMs. \regionalizacjacji, blm
«podział na regiony»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • regionalizacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} podział na regiony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Regionalizacja Afryki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Польша —         (Polska), Польская Hародная Pеспубликa (Polska Rzeczpospolita Ludowa), ПНР, гос во в центр. части Eвропы. Пл. 312,7 тыс. км2. Hac. 37,5 млн. чел. (1986). Cтолица Bаршава. B адм. отношении П. делится на 49 воеводств. Oфиц. язык польский.… …   Геологическая энциклопедия

  • regionizacja — ż I, DCMs. regionizacjacji, blm → regionalizacja …   Słownik języka polskiego

  • regionizacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co regionalizacja. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.