rozsądek


rozsądek
m III, D. \rozsądekdku, N. \rozsądekdkiem, blm
«zdolność trafnego, rzeczowego oceniania sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania się; praktyczny rozum, rozwaga, roztropność»

Trzeźwy, zdrowy rozsądek.

Być w zgodzie z rozsądkiem.

Kierować się, powodować się rozsądkiem.

Mieć dużo zdrowego rozsądku.

Odwoływać się do czyjegoś rozsądku.

Przemówić komuś do rozsądku.

Robić to, co dyktuje, nakazuje rozsądek.

Słuchać głosu rozsądku.

Coś przeczy zdrowemu rozsądkowi.

Coś przekracza granice zdrowego rozsądku.

∆ Małżeństwo z rozsądku «małżeństwo, przy którego zawarciu kierowano się względami materialnymi, nie uczuciem»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozsądek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. rozsądekdku, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} umiejętność trafnej oceny sytuacji i podejmowania adekwatnych do tej oceny decyzji; niepoddawanie się emocjom; rozwaga, rzeczowość, rozum : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierować się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozsądek — Przemówić komuś do rozsądku zob. przemówić 2. Rozsądek mówi komuś, że... zob. mówić 11. Zdrowy rozsądek zob. zdrowy 6 …   Słownik frazeologiczny

  • rozum — m IV, D. u, Ms. rozummie; lm M. y, D. ów 1. «władza poznawcza umysłu ludzkiego, zdolność myślenia, poznawania, wykrywania związków zależności między postrzeganymi rzeczami, zjawiskami i formułowania sądów, orzekania o tych zjawiskach i… …   Słownik języka polskiego

  • Eric Reiss — is the author of Practical Information Architecture (ISBN 0 201 72590 8) and [http://www.boxesandarrows.com/view/dogmas are mean Web Dogma 06] . He has emerged as one of the most influential figures on the European information… …   Wikipedia

  • Kasia Kowalska — (2007) Kasia Kowalska …   Deutsch Wikipedia

  • Kasia Kowalska — Pour les articles homonymes, voir Kowalska. Kasia Kowalska …   Wikipédia en Français

  • Сарновский, Стефан — Стефан Сарновский Stefan Sarnowski Дата рождения: 1939 год(1939) Место рождения: Польша Гражданство …   Википедия

  • honor — 1. Unieść się, ująć się honorem «czując się urażonym w swej godności, postąpić tak, jak wskazuje honor, ambicja, a nie rozsądek»: (...) nie chciała być ciężarem w domu, gdzie nazywano ją darmozjadem, uniosła się honorem i uciekła (...). H.… …   Słownik frazeologiczny

  • małpi — 1. pot. Dostać małpiego rozumu a) «zacząć się wygłupiać»: Dostaje małpiego rozumu i zaczyna się śmiać (...). W. Horwath, Seans. b) «zacząć się zachowywać w sposób dziwaczny lub nieobliczalny, stracić rozsądek, panowanie nad sobą; zwariować»:… …   Słownik frazeologiczny

  • mówić — 1. Coś mówi samo za siebie «coś jest oczywiste, nie wymaga komentarza ani dodatkowych wyjaśnień»: Energia elektryczna wytwarzana na bazie bełchatowskiego węgla jest o 40 proc. tańsza od energii uzyskanej z innych źródeł. To mówi samo za siebie.… …   Słownik frazeologiczny


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.